header
  Informacje o Izbie
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media
>>Informacje o działalności IWP i wydarzeniach związanych z rynkiem prasowym
<<wróć do listy aktualności

  Poparcie dziennikarzy dla prawa pokrewnego na poziomie Unii Europejskiej/21/04/2017  


OŚWIADCZENIE ENPA

Europejscy wydawcy prasy z zadowoleniem przyjmują poparcie dziennikarzy dla prawa pokrewnego na poziomie Unii Europejskiej

 

Bruksela, 18 kwietnia 2017Prezydent ENPA, a zarazem wiceprezydent ITEDI (La Stampa, Il Secolo) Carlo PERRONE wyraził zadowolenie z oświadczenia wydanego przez Europejską Federację Dziennikarzy (EFJ) w sprawie praw autorskich, a zwłaszcza prawa pokrewnego dla wydawców prasy na poziomie Unii Europejskiej.

Carlo PERRONE powiedział:Złożone niedawno publicznie oświadczenie EFJ stanowi ważny krok pokazujący, że Europejska Federacja Dziennikarzy dostrzega potrzebę wprowadzenia prawa wydawcy na szczeblu Unii Europejskiej, które – w dłuższej perspektywie czasowej - przyczyni się do harmonijnego rozwoju prasy oraz wniesie wkład w tworzenie nowych miejsc pacy. To wspólny cel, który pragniemy osiągnąć, mając na uwadze wolność prasy i dziennikarstwa”.

Różne aspekty prawa wydawców prasy są obecnie omawiane w Parlamencie Europejskim i w Radzie. Oświadczenie EFJ podnoszące kwestię prawa dziennikarzy do wynagrodzeń oraz zawierające sugestie odnośnie do mechanizmu zarządzania pobieranymi tantiemami powinno zostać omówione bardziej szczegółowo. Należałoby zwłaszcza dostosować te postulaty do obecnej sytuacji i rozwiązań obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich.

Zasugerowane koncepcje zależą jednak w dużej mierze od kluczowej kwestii utrzymania w Artykule 11 prawa pokrewnego. Do usunięcia tego prawa nie można dopuścić. Dlatego konieczne jest jak najszybsze wyrażenie szerokiego poparcia dla tego artykułu przez Parlament Europejski i Radę.

We wrześniu 2016 roku Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie prawa dla wydawców publikacji prasowych (Artykuł 11) w ramach wniosku w sprawie dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Prawo takie zdecydowanie popierają wszyscy wydawcy prasy w Unii Europejskiej.

 

Więcej informacji na stronach internetowych:

http://europeanjournalists.org/blog/2017/04/11/licensing-and-remuneration-of-journalists/

https://www.publishersright.eu/

http://www.empower-democracy.eu/

 

 
Generated with CodeCharge Studio