header
  Informacje o Izbie
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media
>>Informacje o działalności IWP i wydarzeniach związanych z rynkiem prasowym
<<wróć do listy aktualności

  Szansa na zrównanie stawek VAT na publikacje/28/04/2017  


Komisja Europejska proponuje szybką ścieżkę legislacyjną umożliwiająca państwom członkowskim zrównanie stawek VAT na e-publikacje ze stawkami dla pozycji drukowanych. Udało się osiągnąć także poparcie polskiego Ministerstwa Finansów dla zrównania stawek – głównie dzięki zaproponowanym przez Izbę definicjom książki i prasy elektronicznej oraz zapisów dających ministerstwu pewne gwarancje, że nowe stawki nie będą nadużywane przez producentów treści audio-wideo, wykorzystujących prasę do stosowania zredukowanej stawki VAT. Jeżeli na kolejnych etapach prac żaden kraj tej procedury nie zablokuje, to projekt KE może być przyjęty we wrześniu; przewiduje on dwa lata na implementację w poszczególnych państwach.

 
Generated with CodeCharge Studio