header
  Informacje o Izbie
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media
>>Informacje o działalności IWP i wydarzeniach związanych z rynkiem prasowym
<<wróć do listy aktualności

  Kongres Mediów i IWP razem w sprawie VAT/28/09/2003  


Obradujacy w dniach 27-28 wrzesnia 2003 r, Kongres Mediów Regionalnych i Lokalnych przyjal wspólne z Izba Wydawców Prasy "Stanowisko w sprawie projektu ustawy o podatku od towarów i uslug". Stanowisko to przekazano Prezesowi Rady Ministrów oraz Marszalkom Sejmu i Senatu.

Stanowisko Izby Wydawców Prasy
i II Sesji kongresu Mediów Regionalnych i Lokalnych

w sprawie projektu ustawy o podatku od towarów i uslug

Przedkladajac niniejsze stanowisko nalezy zaznaczyc, ze na tle ogólnej recesji, jaka miala i jeszcze ma miejsce w kraju, zapasc w branzy daje o sobie znac spadkiem sprzedazy prasy i ksiazek, obnizaniem produkcji poligraficznej, zmniejszaniem liczby wydawanych tytulów i pogorszeniem kondycji finansowej przedsiebiorstw.

Podnoszenie kosztów dzialalnosci wydawniczej, jej nadmierna fiskalizacja powoduje, ze powstaja, niezaleznie od dzialan wydawców, zjawiska swiadczace o coraz mniejszym znaczeniu slowa drukowanego, a zatem rosnacego wtórnego analfabetyzmu funkcjonalnego.

Studia prowadzone przez Polskie Badania Czytelnictwa wskazuja, ze tylko 32% doroslych Polaków czyta regularnie jakikolwiek dziennik. Przed 5 laty bylo to 39%. W krajach Unii Europejskiej wskaznik ten ksztaltuje sie na poziomie od powyzej 50% (Belgia, Francja) do ponad 70% (Niemcy, Holandia, Skandynawia). Oznacza to, ze Polacy rzadziej czytaja prase, która stwarza dogodna okazje do kontaktu z tekstem drukowanym.

Ponad 52% doroslych Polaków nie siega po ksiazke. Ponadto, wedlug badan OECD ponad 70% doroslych mieszkanców naszego kraju nie rozumie prostych tekstów, tabel i wykresów zamieszczonych w ksiazkach i prasie.

Jest smutnym paradoksem, ze polska prase obciazono 7% podatkiem VAT od sprzedazy poczawszy od 2001 roku, mimo ze w niektórych krajach Unii Europejskiej obowiazuje zerowa stawka VAT. Konsekwencja wprowadzenia 7% stawki VAT na sprzedaz prasy byl wzrost jej cen, który przy nalozeniu na negatywne zjawiska wynikajace z recesji gospodarczej, wywolal prawie 20% spadek sprzedazy egzemplarzowej prasy w okresie ostatnich dwóch lat. Recesja gospodarcza spowodowala równiez zmniejszenie w 2002 roku o ponad 30% przychodów netto z ogloszen. Te negatywne czynniki wywolaly, zeby wspomniec tylko o gazetach, zawieszenie – bankructwa 3 tytulów oraz zaprzestanie wydawania 3 kolejnych tytulów. Przestalo sie ukazywac ponad 30 czasopism. W coraz gorszej kondycji jest prasa lokalna i sublokalna.

W 2002 roku spadla liczba wydawanych tytulów ksiazek o 6% (w 2001 r. – 3,3%) natomiast w 2002 roku wydrukowano 7,6% mniej ksiazek niz w roku poprzednim. Wydawcy ratuja rentownosc wysprzedajac zapasy z lat poprzednich, tnac koszty oraz podnoszac ceny ksiazek. Srednia cena ksiazki wzrosla w 2002 roku az o 7% z 27 do 29 zl, co skutkowalo ponad 11% spadkiem liczby sprzedanych ksiazek.

Kraje europejskie, chroniac slowo drukowane jako szczególne dobro kultury, stosuja preferencyjne stawki podatkowe dla dzialalnosci wydawniczej, biorac pod uwage wzgledy gospodarcze, spoleczne lub historyczne. Wyrazem rozumienia potrzeb branzy wydawniczej jest projekt 6 dyrektywy Unii Europejskiej przyjety w lipcu br. przez Komisje Europejska (77/388/EEC), który w aneksie H utrzymuje zerowa lub zredukowana (ponizej 5%) stawke VAT na ksiazki, gazety i czasopisma.

Biorac pod uwage wyzej wymienione zjawiska oraz ustalenia, dbajac o zatrzymanie spadku czytelnictwa, proponujemy w zakresie:

1. Opodatkowania uslug druku prasy i ksiazek

a) W artykule 139 ust. 1 pkt. 3 proponujemy dodac litere c)
w nastepujacym brzmieniu:

„c) uslug polegajacych na drukowaniu:
• Ksiazek, nut, map (PKWiU ex 22.11) – z wylaczeniem ksiazek adresowych o zasiegu krajowym, regionalnym i lokalnym, ksiazek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20 – 60.10) i ulotek – oznaczonych stosowanymi na podstawie odrebnych przepisów symbolami ISBN);
• gazet, magazynów i czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrebnych przepisów symbolami ISSN;
• czasopism specjalistycznych”.

Uzasadnienie

b) Celem powyzszej propozycji jest utrzymanie dotychczasowej stawki VAT 0% na uslugi druku prasy i ksiazek.

c) Zaprezentowany projekt nowej ustawy o podatku od towarów i uslug (zwany dalej Projektem) przewiduje wprowadzenie 22% stawki VAT na uslugi druku prasy i ksiazek. Wplynie to zdecydowanie negatywnie na plynnosc finansowa Wydawnictw. Sprzedaz prasy, czy ksiazek obciazona jest stawka VAT nizsza niz 22%. Oznacza to, ze wprowadzenie stawki 22% na uslugi druku prasy i ksiazek, które stanowia podstawowa pozycje kosztowa w Wydawnictwach, spowoduje regularne powstawanie nadwyzki podatku naliczonego nad naleznym. W efekcie – przy malejacym czytelnictwie prasy i ksiazek moze to spowodowac problemy z odzyskaniem nadwyzki podatku naliczonego nad naleznym z urzedu skarbowego (zwrotu bezposredniego). Konsekwentnie bowiem ustawodawca zaweza zakres sytuacji, w których podatnicy podatku VAT moga odzyskac zwrot bezposredni nadwyzki podatku naliczonego nad naleznym, co efektywnie pozbawia podatek od towarów i uslug podstawowego postulowanego przymiotu: neutralnosci. Okazje sie bowiem, ze po wprowadzeniu stawki 22% na uslugi druku prasy i ksiazek prawdopodobnie znaczna czesc Wydawców (o ile nie ich wiekszosc lub wszyscy), bedzie musiala ponosic ciezar finansowania podatku od towarów i uslug, który byc moze w wielu przypadkach bedzie przechodzil do rozliczenia na kolejne okresy rozliczeniowe. Przez istotne okresy podatek VAT finansowany jest wiec przez podatników VAT, a nie obciaza efektywnie finalnej konsumpcji. Celem zas podatku od towarów i uslug jest obciazenie finalnej konsumpcji, a nie podmiotów gospodarczych. Efektem planowanych zmian moze byc pogorszenie plynnosci finansowej wielu Wydawnictw, a w efekcie takze dalsze likwidacje kolejnych tytulów prasowych oraz ograniczanie produkcji ksiazek.

d) Negatywne skutki takiej zmiany (utrata plynnosci, zatory platnicze, klopoty z odzyskaniem VAT-u naliczonego z urzedów skarbowych) Wydawcy odczuli juz w 2001 r., gdy przez 7 miesiecy obowiazywala stawka podstawowa, z której ze wzgledu na owe skutki ustawodawca szybko sie wycofal.

e) Dodatkowo nalezy wskazac, ze wprowadzenie stawki 22% na uslugi drukowania moze spowodowac lokowanie zlecen przez krajowych wydawców w drukarniach zagranicznych. Z analizy art. 8 i nastepnego projektu wynika, ze w przypadku zlecenia uslug druku podmiotom zagranicznym efektywnie bedziemy miec do czynienia z tzw. wewnatrzwspólnotowym nabyciem towarów, jezeli nabycie bedzie nastepowalo od firm z siedziba w panstwach czlonkowskich Unii. Z kolei w przypadku skladania zlecen drukarniom majacym siedzibe w panstwach nie bedacych czlonkami Unii bedzie nastepowal import towaru. Konsekwencja tego bedzie zastosowanie stawek – zarówno w przypadku wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, jak i w przypadku importu towarów – wlasciwych dla danych towarów, tj. ksiazek, czasopism specjalistycznych, czy innych gazet, magazynów i czasopism, a wiec odpowiednio stawki 0 lub 7%, a nie stawki 22%. Efektem wprowadzenia stawki VAT 22% na uslugi drukowania moze byc wiec spowodowanie znacznej redukcji zlecen dla drukarni krajowych, a w efekcie problemy tych drukarni z malejaca sprzedaza, co w efekcie moze doprowadzic do upadku wielu z nich, zwiekszenia bezrobocia i w konsekwencji zmniejszenie wplywów do budzetu.

f) W przypadku gdyby z jakichkolwiek powodów okazalo sie calkowicie niemozliwym wprowadzenie stawki VAT 0% na uslugi drukowania, proponujemy wprowadzenie dla uslug drukowania stawki VAT 7%.

2. Ogloszen drobnych

a) W zalaczniku nr 3 proponujemy dodac pozycje 135:

„ex 74.40.10 – Uslugi reklamowe – wylacznie uslugi zamieszczania ogloszen prasowych przez osoby fizyczne nie prowadzace dzialalnosci gospodarczej”

Uzasadnienie

b) Celem tej propozycji jest utrzymanie 7% VAT na ogloszenia drobne.

c) Efektywnosc dzialalnosci wydawniczej zostanie pogorszona w wyniku wzrostu podatku od towarów i uslug na uslugi polegajace na publikacji ogloszen, których zleceniodawcami sa osoby fizyczne nie prowadzace dzialalnosci gospodarczej. Tego rodzaju zmiana spowoduje wzrost cen takich ogloszen i niewatpliwie spowoduje spadek popytu na takie ogloszenia. Zmniejsza sie zatem przychody wydawców z ogloszen czego skutkiem moze byc koniecznosc podwyzki ceny egzemplarzowej gazet. Na skutek tego przepisu czytelnik moze wiec zostac uderzony podwójnie: pierwszy raz poprzez wyzsze ceny ogloszen, a drugi poprzez wzrost cen gazet.

3. Nieodplatnej dostawy towarów i nieodplatnego swiadczenia uslug

a) W artykule 6 ust. 4 proponujemy nastepujaco sformulowac ust. 4:

ust. 4 „Przez prezenty o malej wartosci, o których mowa w ust. 3 rozumie sie przekazywanie (wreczanie) przez podatnika jednej osobie towaru o lacznej wartosci nie przekraczajacej w jednym roku podatkowym 50 zl.”

Ust. 5 i 6 proponuje sie skreslic.

Uzasadnienie

b) W art. 6 ust. 4 wskazano wylaczenie z opodatkowania VAT-em prezentów o wartosci 50 zl, przy czym laczna wartosc prezentów w roku podatkowym nie moze byc wyzsza niz 0,125% wartosci sprzedazy opodatkowanej podatnika w poprzednim roku podatkowym. W pierwszym rzedzie nalezy wskazac, iz powyzszy przepis jest niezgodny z VI Dyrektywa Rady dotyczaca podatku od towarów i uslug, z która wewnetrzne ustawodawstwo panstw czlonkowskich UE musi byc zgodne. Art. 5 ust. 6 zdanie 2 VI Dyrektywy wskazuje bowiem jednoznacznie, ze nie uznaje sie za dostawe podlegajaca opodatkowaniu VAT-em przekazania próbek lub prezentów o niewielkiej wartosci w ramach prowadzonej przez podatnika dzialalnosci gospodarczej. Rozwiazanie wynikajace z Dyrektywy UE jest jednoznaczne: zaklada ono, ze wszystkie prezenty i próbki o niewielkiej wartosci sa wylaczone z zakresu opodatkowania VAT-em. W projekcie nowej ustawy o VAT natomiast zalozono, ze niektóre z prezentów beda opodatkowane VAT-em, a niektóre z prezentów nie beda opodatkowane VAT-em. Jezeli zalozymy, ze obrót podatnika opodatkowany VAT-em w poprzednim roku podatkowym wynosil 1.000.000 zl, to oznacza to, ze moze on przekazac prezenty o niewielkiej wartosci bez VAT-u, o ile laczna wartosc prezentów nie przekroczy 1.250 zl. Jesli wiec podatnik przekazywalby 30 sztuk prezentów róznym osobom o wartosci 50 zl kazdy, to 25 z tych prezentów byloby wylaczone z zakresu opodatkowania, a 5 kolejnych prezentów byloby opodatkowane VAT-em, gdyz 5 kolejnych prezentów przekraczaloby okreslony przez projekt ustawy limit zwolnienia. Efektywnie oznaczaloby to jednak, iz czesc prezentów o niewielkiej wartosci podlegalaby opodatkowaniu VAT-em – co wprost jest niezgodne z powolywanym wyzej przepisem VI Dyrektywy Rady WE dotyczacej podatku od towarów i uslug. Ponadto nalezy zwrócic uwage takze na calkowicie nieuzasadnione – w aspekcie istoty przepisów o podatku od towarów i uslug – róznicowanie opodatkowania przekazywania malych prezentów w zaleznosci od wielkosci obrotów. Przykladowo podatnik o obrotach rocznych 1.000.000 zl bedzie mógl przekazac bez VAT-u prezenty o wartosci 1.250 zl, a podatnik o obrotach 10.000.000 zl bedzie mógl przekazac bez VAT-u prezenty o niewielkiej wartosci do lacznej kwoty 12.500 zl. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i uslug tego typu zróznicowanie zakresu opodatkowania – czy tez zakresu zwolnienia jest calkowicie nieuzasadnione. Nalezy jednak jeszcze raz podkreslic, iz sposób ograniczenia powyzszego wylaczenia jest wprost niezgodny z przepisami VI Dyrektywy rady WE.

4. Momentu powstania obowiazku podatkowego dla prenumeraty

a) W art. 18 ust. 13 proponujemy nastepujace brzmienie punktu 3:

„3) wystawienia faktury lub otrzymania calosci lub czesci zaplaty z tytulu dostawy gazet, magazynów, czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) oraz ksiazek (PKWiU ex 22.11) – z wylaczeniem ksiazek adresowych o zasiegu krajowym, regionalnym i lokalnym, ksiazek telefonicznych, tekstów i telefaksów (PKWiU 22.11.20 – 60.10), nut, map i ulotek – nie pózniej niz 60 dnia od dnia wydania tych towarów; jezeli jednak umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, obowiazek podatkowy powstaje z chwila wystawienia faktury dokumentujacej faktyczna dostawe, nie pózniej niz po uplywie 120 dni od pierwszego dnia wydania tych wydawnictw”.

Uzasadnienie

b) W art. 18 ust. 13 pkt. 3 proponowana redakcja przez MF prowadzi do problemów w przypadku rozliczania prenumeraty. Zaplata w przypadku prenumeraty otrzymywana jest bowiem zawsze przed wydaniem towaru i okreslenie najwczesniejszego momentu powstania obowiazku podatkowego na dzien wydania prowadzi do szeregu problemów interpretacyjnych i praktycznych. W zwiazku z tym za bardziej spójne i prawidlowe nalezaloby uznac okreslenie momentu powstania obowiazku podatkowego w momencie otrzymania czesci lub calosci zaplaty, nie pózniej niz 60 dni od dnia wydania towaru. W przypadku natomiast innej sprzedazy wydawnictw, gazet, czasopism, magazynów, itp. zaplata otrzymywana jest po dniu wydania towarów. Jest to zasada w obrocie gospodarczym. Ust. 15 tego paragrafu pozostawal w sprzecznosci z zapisem ust. 13 pkt. 3. Przy wykresleniu „nie wczesniej jednak niz w dniu wydania” likwiduje te sprzecznosc.


5. Dotacji, subwencji i podstawy opodatkowania

a) W art. 28 ust. 1 proponujemy wykreslic ostatnie zdanie w brzmieniu:

„Obrotem jest takze otrzymana dotacja, subwencja i inna doplata o podobnym charakterze, zwiazana z dostawa lub swiadczeniem uslug”

Uzasadnienie

b) Utrzymanie proponowanego przez Ministerstwo Finansów zapisu, objecie 7% VAT-em dotacji i subwencji oznacza pomniejszenie kwot tych dotacji o 7%. Ma to szczególne znaczenie dla Ministerstwa Kultury, które przekazuje dotacje na rzecz niektórych ksiazek i czasopism, czy tez innej dzialalnosci zwiazanej z dziedzictwem narodowym.

6. Wydawnictw specjalistycznych

a) Proponujemy w art. 139 ust. 5 wykreslic pkt. 2 o tresci:

... „publikacji zawierajacych tresci pornograficzne, publikacji zawierajacych tresci nawolujace do nienawisci na tle róznic narodowosciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze wzgledu na bezwyznaniowosc lub zniewazajace z tych powodów grupe ludnosci lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujacych ustroje totalitarne”

Uzasadnienie

 Utrzymywany zapis jest sprzeczny z logika Kodeksu Karnego, który za wykroczenia wobec przepisów przewiduje sankcje karne.

Zastosowanie stawki podatkowej zalezy od podatnika i najpierw wydawca bedzie musial podjac decyzje o zastosowaniu stawki 0% lub 7%. Nie mozna jednak sie spodziewac, ze wybierze stawke 7% np. z tego powodu, ze publikacja zawiera tresci nawolujace do nienawisci lub np. zniewazajace grupe narodowosciowa, gdyz wtedy przyznalby niejako, ze popelnil umyslnie przestepstwo z art. 256 lub 257 Kodeksu Karnego. W obu przypadkach grozi kara pozbawienia wolnosci. Oznacza to zatem, ze ustawodawca de facto nie dal podatnikom mozliwosci dokonania oceny spelnienia powyzszych warunków przez publikacje, ale te mozliwosc przyznal wylacznie organom skarbowym, podczas, gdy zgodnie z Kodeksem Karnym nalezy ona do sadów. Dlatego tez proponuje sie wykreslenie tego wylaczenia.

b) Proponujemy w art. 139 ust. 5 wprowadzic nastepujace brzmienie punktu 3:

„3) wydawnictw, które w calosci lub znacznej czesci przeznaczone sa na nieodplatne lub odplatne ogloszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególnosci gazety i czasopisma informacyjno-reklamowe, reklamowe, foldery i katalogi reklamowe”

Uzasadnienie

Dotychczasowy zapis byl niezgodny z VI Dyrektywa UE i zalacznikiem H do tej dyrektywy. W dotychczasowej praktyce czasopisma specjalistyczne, które przeznaczaly na reklame powierzchnie powyzej 33% objetosci obciazone byly 7% stawka VAT. Poza tym w wielu przypadkach redakcje celowo nie przyjmowaly ogloszen, by owe 33% powierzchni nie zostalo przekroczone. Taka praktyka powodowala równiez ograniczenie dochodów Panstwa.

7. Opodatkowania 7% VAT dostawy gazet, magazynów i czasopism

a) W zalaczniku nr 3 poz. 47 proponujemy przyjecie nastepujacego zapisu:

„ex 22.12 i ex 22.13 Gazety, magazyny, czasopisma – oznaczone stosowanymi na podstawie odrebnych przepisów symbolami ISBN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wylaczeniem: wydawnictw, które w calosci lub znacznej czesci przeznaczone sa na nieodplatne lub odplatne ogloszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, a w szczególnosci gazety i czasopisma informacyjno-reklamowe, reklamowe, foldery i katalogi reklamowe.”

Uzasadnienie

  Zapis poz. 47 w zalaczniku 3 nowelizowanej ustawy jest sprzeczny z zalacznikiem H VI Dyrektywy UE. Przyjete wylaczenie zaklada, ze wydawnictwa, których znaczna czesc powierzchni przeznaczona jest na reklame jest nieprecyzyjne i budzi watpliwosci. Wywolywac bedzie rózna interpretacje np. przy jakiej wielkosci powierzchni reklamowej gazeta i czasopismo bedzie obciazone wyzsza 22% stawka VAT.

  Dlatego tez proponujemy przyjecie zapisu zgodnego z Zalacznikiem H VI Dyrektywy, ze wylaczenie dotyczy wydawnictw drukowanych, które w calosci lub znacznej czesci przeznaczone sa na reklame i aby utrzymac ducha zalacznika H VI Dyrektywy jak i w przypadku zdefiniowanych wylaczen dla prasy specjalistycznej proponujemy skodyfikowac wydawnictwa, których wylaczenie to dotyczy.

8. Podatku VAT od umów zlecen i umów o dzielo

Bardzo waznym problemem, który wynika z projektu ustawy o podatku od towarów i uslug jest sprawa opodatkowania umów zlecen i umów o dzielo podatkiem VAT.

a) Zgodnie z art. 5 pkt. 2 ustawy z opodatkowania wylaczono przychody ze stosunku pracy, natomiast opodatkowano umowy o dzielo i umowy zlecenia 22% stawka VAT. Zapis ten spowoduje rewolucje w zatrudnieniu i podniesie koszty plac. Wynikiem tego zapisu bedzie inne podejscie do obowiazków podatkowych, jakie spoczna na osobie fizycznej nie prowadzacej dzialalnosci gospodarczej, wynikajace z faktu, ze stanie sie Vatowcem, jesli jej przychody roczne z tytulu umów zlecen i umów o dzielo przekrocza 10.000 EURO rocznie tj. okolo 3500 zl miesiecznie (art. 111 ust. 1 ustawy).

Specyfika wszelakiej dzialalnosci twórczej (art. 1 Prawa Autorskiego) jest to, ze wykonywana jest ona osobiscie (indywidualnie lub zespolowo) przez okreslone osoby fizyczne, zawsze jednak zalezy od zamawiajacych lub zlecajacych te czynnosci wydawców lub inne podmioty. Dzialalnosc twórcza jest tez wynikiem wlasnej inicjatywy autora.

Rezultaty autorskich (twórczych) czynnosci sa zdefiniowane zarówno w ustawach: prawo prasowe jak i prawo autorskie i jako takie w przewazajacej czesci realizowane sa przez umowy o dzielo czy tez inne umowy autorskie.

W konsekwencji zmienianych przepisów cala plejada pracowników nauki i kultury stanie sie podmiotami Vatowskimi w zrozumieniu przepisów omawianej ustawy.

Dlatego tez proponujemy w art. 5 dokonac modyfikacji punktu 2, która wskazywalby, ze przepisów nowej ustawy o VAT nie bedzie sie stosowalo takze w przypadku wykonywanych przez osoby fizyczne umów zlecen i umów o dzielo, jesli stanowia one dzialalnosc wykonywana osobiscie przez te podmioty. Dodatkowo nalezy zwrócic uwage na fakt, ze z art. 4 ust. 4 VI Dyrektywy Rady WE dotyczacej podatku od towarów i uslug wynika w sposób jednoznaczny, ze wylaczone z zakresu opodatkowania VAT-em powinny byc umowa o prace i wszelkie inne umowy, które w swej istocie bardziej zblizone sa do umów o prace niz do umów cywilnoprawnych zawieranych pomiedzy niezaleznymi podmiotami gospodarczymi. Niewatpliwie w Polsce specyfika umów zlecenia i umów o dzielo jest taka, iz w istocie sa one swoista alternatywa dla umów o prace. W zwiazku z tym najczesciej jest tak, ze w swoim charakterze sa one bardziej zblizone do umów o prace niz do umów zawieranych pomiedzy calkowicie niezaleznymi podmiotami gospodarczymi. W zwiazku z tym w art. 5 proponujemy aby pkt 2 otrzymal nastepujace brzmienie:

„2) Czynnosci wykonywane przez osoby fizyczne, z tytulu których przychody zostaly wymienione w art. 12 ust. 1 – 6 i art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z pózn. zm.3))”

b) Kontrowersje i watpliwosci budzi problem opodatkowania podatkiem od towarów i uslug obrotu majatkowymi prawami autorskimi przez osoby wspólpracujace z wydawnictwami. Zgodnie z pozycja 133 zalacznika nr 3 do projektu nowej ustawy o VAT przewidziano opodatkowanie stawka 7% „wynagrodzenia pisarzy i kompozytorów naleznego za odstepowanie lub przekazywanie prawa autorskiego w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wynagrodzenia artystów nalezne za artystyczne wykonania w rozumieniu art. 85 tej ustawy”. W swietle powyzszego moga powstac watpliwosci: czy stawka 7% moze byc zastosowana do dziennikarzy, którzy sprzedaja prawa autorskie do swoich tekstów danemu wydawcy, oraz czy moze byc stosowana w analogicznym zakresie do grafików, fotografów, itp.? Ponadto powstaje pytanie dotyczace kwestii róznicowania wysokosci obciazenia podatkiem VAT roznych kategorii twórców. Dlaczego w okreslonych sytuacjach malarze, graficy, fotografowie, czy rzezbiarze mieliby byc opodatkowani stawka 22%, a pisarze i kompozytorzy stawka 7%? W naszej ocenie wyeliminowanie watpliwosci co do zakresu pozycji 133 zalacznika nr 3 do projektowanej ustawy o VAT, oznacza koniecznosc zmiany tego przepisu polegajacej na tym, ze stawka 7% mialaby zastosowanie w kazdym przypadku wynagrodzenia naleznego za odstepowanie, przekazywanie lub udostepnianie do korzystnia z prawa autorskiego w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – z wylaczeniem wynagrodzenia naleznego za odstepowanie lub przekazywanie praw zwiazanych z programami komputerowymi.

W zwiazku z powyzszym w zalaczniku 3 w poz. 133 do projektu ustawy proponujemy wprowadzic w miejsce dotychczasowego nastepujacy zapis:

„Uslugi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przenoszenie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania.”

Warszawa, 27/28 wrzesnia 2003 r.

Izba Wydawców Prasy
Kongres Mediów Regionalnych i Lokalnych

 
Generated with CodeCharge Studio