header
  Informacje o Izbie
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media
>>Informacje o działalności IWP i wydarzeniach związanych z rynkiem prasowym
<<wróć do listy aktualności

  Opinia Izby ws. ustawy wdrażającej RODO/30/01/2018  


Przedstawiciele Izby 15 stycznia uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji, a poświęconej omówieniu przygotowań do wdrożenia w Polsce unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W trakcie konferencji przedstawiciele ministerstwa omówili m.in. propozycje poprawek do konsultowanego wcześniej projektu ustawy o ochronie danych osobowych, mającej implementować RODO do polskiego prawa. Jedną z tych poprawek przygotowano w odpowiedzi na zgłaszany przez Izbę postulat dotyczący konieczności doprecyzowania zakresu działalności dziennikarskiej objętej tzw. wyjątkiem dziennikarskim w RODO i w ustawie. Izba w trakcie konsultacji zwróciła uwagę, iż pierwotnie proponowane zapisy nie ujmują całego zakresu pracy dziennikarza, a jednocześnie – poprzez użycie zbyt szerokiego pojęcia „materiału prasowego” – mogą służyć objęciu nimi znacznie szerszego kręgu osób, niż tylko profesjonalni dziennikarze (pisaliśmy o tym w październikowym biuletynie).

Po analizie przedstawionego przez ministerstwo projektu zapisu Izba uznała, iż spełnia on większość zgłaszanych przez IWP postulatów. Zaproponowane przez Ministerstwo Cyfryzacji odniesienie wyjątku dziennikarskiego do prawa prasowego, zdaniem Izby, jednoznacznie określa, że regulacje te odnoszą się do prasy i dziennikarzy w rozumieniu prawa prasowego. W pismach z 16 i 23 stycznia do Ministerstwa Cyfryzacji Izba zaproponowała konkretne zapisy do ustawy o ochronie danych osobowych ujmujące kwestie wyjątku dziennikarskiego zgodnie z intencjami ustawodawcy oraz dbałością o warunki pracy dziennikarzy i wydawców (z pełną treścią pism można zapoznać się na stronie internetowej Izby w dziale „Dokumenty IWP”).

 

 
Generated with CodeCharge Studio