header
  Informacje o Izbie
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media
>>Co warto przeczytać
<<wróć do listy artykułów

  "Media a wyzwania XXI wieku"/23/09/2009  


Nakładem Wydawnictwa TRIO ukazała się w roku 2009 nowa publikacja dotycząca rynku mediów w Polsce i w Unii Europejskiej oraz zawodowych dylematów dziennikarzy: „Media a wyzwania XXI wieku”. Autorami rozdziałów monografii pod redakcją dr Małgorzaty Bonikowskiej są znani i cenieni ludzie mediów, m.in. Barbara Rogalska, Andrzej Krajewski, Bernard  Margueritte, Andrzej Sułek.

Autorzy omawiają rolę wszystkich mediów we współczesnym świecie. Rysują perspektywy ich rozwoju, a także wskazują na problemy i zagrożenia, które przed nimi stoją. Czy w XXI wieku, w erze internetu i swobody wypowiedzi w dowolnej formie i na dowolny temat, dziennikarze w ogóle będą jeszcze potrzebni? Czy powinniśmy się upierać przy klasycznych cechach dziennikarstwa, takich jak obiektywizm czy misja? Jak przeciwdziałać postępującej „tabloidyzacji” mediów, goniących dziś za czytelnikami i próbujących zgadnąć, co im w duszy gra? Jakie cechy powinien mieć ten zawód aby się utrzymać na rynku?

 

„Media a wyzwania XXI wieku”

Wyd. I, data wydania 2009, B5, opr. miękka, 313 s.