header
  Informacje o Izbie
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Prawo prasowe
Prawo autorskie
Szczegółowa regulacja VAT
Inf. o ISSN
Inne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media
>>Dokumenty mówiace o regulacjach prawnych dotyczących rynku prasowego
   Lista dokumentów z zakresu "Wszystkie regulacje prawne"
     
Tytuł : Treść ustawy o Prawie Prasowym z dnia 26 stycznia 1984 r.
Szczegóły:  więcej +
Tytuł : Treść ustawy o Prawie Autorskim
Szczegóły:  więcej +
Tytuł : Informacje o ISSN
Szczegóły:  więcej +
Tytuł : Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
Szczegóły:  więcej +
Tytuł : Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Szczegóły:  więcej +
Tytuł : VAT na prasę i książki w wybranych krajach Europy
Szczegóły:  więcej +
Tytuł : Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r.
Szczegóły:  więcej +
Tytuł : Nowe załączniki do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska - opłaty produkotwe
Szczegóły:  więcej +
Tytuł : Koncentracja kapitału w mediach - omówienie przepisów
Szczegóły:  więcej +
Tytuł : Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.04.2004 r. ws. przepisów przejściowych do ustawy o VAT
Szczegóły:  więcej +
Tytuł : Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Szczegóły:  więcej +
Tytuł : Rozporządzenie MENiS z dnia 13 czerwca 2004 r. ws. wzoru deklaracji dot. opłat za reklamy alkoholu
Szczegóły:  więcej +
Tytuł : Ustawa z dnia 27.05.2004 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
Szczegóły:  więcej +
Tytuł : Rozporządzenie MENiS z dnia 17 sierpnia 2004 r. ws. wzoru deklaracji dot. opłat za reklamy alkoholu
Szczegóły:  więcej +
Tytuł : Standardy kodów kreskowych
Szczegóły:  więcej +
Tytuł : Jak założyć gazetę lub czasopismo - formalności
Szczegóły:  więcej +
Tytuł : Ustawy "lustracyjne" - teksty ujednolicone po nowelizacji z 14.02.2007 r.
Szczegóły:  więcej +
Tytuł : Nowelizacja ustawy VAT - z dnia 19.09.2007 r.
Szczegóły:  więcej +
Tytuł : Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie ws. niektórych przepisów ustawy VAT
Szczegóły:  więcej +
Tytuł : Rozporządzenie Ministra Finansów z 20.12.2007 r. ws. kas rejestrujących
Szczegóły:  więcej +
Poprzednia [1]  Następna