header
  Informacje o Izbie
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Prawo prasowe
Prawo autorskie
Szczegółowa regulacja VAT
Inf. o ISSN
Inne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media
>>Dokumenty mówiace o regulacjach prawnych dotyczących rynku prasowego
<< wróć do listy dokumentów o regulacjach prawnych

  Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.04.2004 r. ws. przepisów przejściowych do ustawy o VAT  


Ukazały się rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie przepisów przejściowych do nowej ustawy o VAT

Poniżej fragment. Pełne teksty rozporządzeń dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia  27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Rozdział 15

Przepisy przejściowe i końcowe

 

Par. 38.

W okresie do dnia 1 lipca 2004 r. obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się do dostawy gazet, magazynów i czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzanych metodami poligraficznymi, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe i które przez wydawców zostały przekazane do dystrybucji przed dniem 1 maja 2004 r. Warunkiem stosowania obniżonej do wysokości 7% stawki podatku jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej datę przekazania tych wydawnictw do dystrybucji.

/.../