header
  Informacje o Izbie
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Prawo prasowe
Prawo autorskie
Szczegółowa regulacja VAT
Inf. o ISSN
Inne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media
>>Dokumenty mówiace o regulacjach prawnych dotyczących rynku prasowego
<< wróć do listy dokumentów o regulacjach prawnych

  Rozporządzenie MENiS z dnia 13 czerwca 2004 r. ws. wzoru deklaracji dot. opłat za reklamy alkoholu  


Dna 13 czerwca 2004 Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydał rozporzadzenie ws. wzoru deklaracji dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi polegające na reklamowaniu napoju alkoholowego (Dz.U. nr 105, poz. 988). Tekst rozporządzenia oraz wzór deklaracji w załączeniu.

Numer rachunku bankowego środków specjalnych MENiS do deklaracji DRA-1

 

Opłaty od usług, których przedmiotem jest reklamowanie napoju alkoholowego, stosownie do zapisów znowelizowanej 28 marca 2003 r. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 719), wykazane w deklaracji DRA-1 złożonej do właściwego urzędu skarbowego - należy wnosić na niżej podany rachunek bankowy środków specjalnych.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Al. Szucha 25

00-918 Warszawa

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I O/ WARSZAWA

Rachunek nr: 48 1130 1017 0200 0000 0013 7186

 


 Rozporządzenie MENiS z dnia 13 czerwca 2004 r.