header
  Informacje o Izbie
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Prawo prasowe
Prawo autorskie
Szczegółowa regulacja VAT
Inf. o ISSN
Inne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media
>>Dokumenty mówiace o regulacjach prawnych dotyczących rynku prasowego
<< wróć do listy dokumentów o regulacjach prawnych

  Ustawa z dnia 27.05.2004 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości  


Dnia 27 maja 2004 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 152, poz. 1597). Zmiany dotyczą m.in. kwestii opłat od usług będących reklamą napojów alkoholowych.

 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 Wyjątki z USTAWY z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – z późniejszymi zmianami.