header
  Informacje o Izbie
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Prawo prasowe
Prawo autorskie
Szczegółowa regulacja VAT
Inf. o ISSN
Inne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media
>>Dokumenty mówiace o regulacjach prawnych dotyczących rynku prasowego
<< wróć do listy dokumentów o regulacjach prawnych

  Rozporządzenie MENiS z dnia 17 sierpnia 2004 r. ws. wzoru deklaracji dot. opłat za reklamy alkoholu  


W dniu 17 sierpnia 2004 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydal rozporządzenie w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych. Tekst rozporządzenia oraz wzór deklaracji zamieszczamy poniżej. Przypominamy również numer konta, na które należy wpłacać tę opłatę.

 

Numer rachunku bankowego środków specjalnych MENiS do deklaracji DRA-1

 

Opłaty od usług, których przedmiotem jest reklamowanie napoju alkoholowego, stosownie do zapisów znowelizowanej 28 marca 2003 r. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 719), wykazane w deklaracji DRA-1 złożonej do właściwego urzędu skarbowego - należy wnosić na niżej podany rachunek bankowy środków specjalnych.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Al. Szucha 25

00-918 Warszawa

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I O/ WARSZAWA

Rachunek nr: 48 1130 1017 0200 0000 0013 7186


 Rozporządzenie MENiS z dnia 17 sierpnia 2004 r.


 Wzór deklaracji DRA-1 - załącznik do rozporządzenia