header
  Informacje o Izbie
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Prawo prasowe
Prawo autorskie
Szczegółowa regulacja VAT
Inf. o ISSN
Inne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media
>>Dokumenty mówiace o regulacjach prawnych dotyczących rynku prasowego
<< wróć do listy dokumentów o regulacjach prawnych

  Treść ustawy o Prawie Autorskim  


Dokument w formacie WORD zawierający treść ustawy "Prawo autorskie i prawa pokrewne"

SPIS TREŚCI:

Prawo autorskie i prawa pokrewne
·  Przedmiot prawa autorskiego
·  Podmiot prawa autorskiego
·  Treść prawa autorskiego
·  Czas trwania autorskich praw majątkowych
·  Przejście autorskich praw majątkowych
·  Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych
·  Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych
·  Ochrona autorskich praw osobistych
·  Ochrona autorskich praw majątkowych
·  Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji
·  Prawa pokrewne
·  Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
·  Fundusz Promocji Twórczości
·  Odpowiedzialność karna
·  Przepisy przejściowe i końcowe

   >> POBIERZ USTAWĘ