header
  Informacje o Izbie
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media


>>Polski rynek prasy w liczbach...

  Badania polskiego rynku prasy
Segment rynku: Dzienniki
Opracowanie: Czytelnictwo gazet i konsumpcja mediów w latach 2004-2005
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Reklama w mediach
Opracowanie: Przychody reklamowe w prasie w roku 2004
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Dzienniki
Opracowanie: Lista 10 największych dzienników w roku 2003
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Dzienniki
Opracowanie: Czytelnictwo dzienników w roku 2003
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Dzienniki
Opracowanie: Nakłady i sprzedaż gazet w roku 2003
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Dzienniki
Opracowanie: Liczba tytułów gazet w latach 2001-2003
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Prasa
Opracowanie: Ogólna sytuacja na polskim rynku dzienników w roku 2003
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Reklama w mediach
Opracowanie: Wydatki reklamowe w mediach w latach 2001-2003 - według Media Monitoring
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Prasa regionalna
Opracowanie: Serwis internetowy nt. prasy regionalnej
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Reklama w mediach
Opracowanie: Najwięksi reklamodawcy w mediach w roku 2002 - firmy i branże
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Reklama w mediach
Opracowanie: Udział mediów w nakładach na reklamę w latach 1999-2002
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Dzienniki
Opracowanie: Struktura wiekowa czytelnictwa dzienników w roku 2002
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Dzienniki
Opracowanie: Lista 10 największych dzienników w roku 2002
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Prasa
Opracowanie: Liczba tytułów i nakłady dzienników w latach 1998-2002
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Media
Opracowanie: Liczba gazet i czasopism wydawanych w latach 2000 i 2001
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Magazyny
Opracowanie: Trendy prasy periodycznej w roku 2002
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Prasa
Opracowanie: Ogólna informacja o sytuacji na polskim rynku prasowym w roku 2002
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Poprzedni  2