header
  Informacje o Izbie
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media
>>Szkolenia organizowane, lub proponowane przez IWP
  Sortuj informacje wg:  Temat szkolenia  
  Sortuj informacje wg:  Data  
     
  Temat szkolenia :   Badania czytelnictwa
  Szkolenie dotyczy:
  Wykorzystywanie badań czytelnictwa prasy w pracy wydawnictw i w kontaktach z agencjami reklamowymi. Kurs I i II stopnia, szkolenie 3-dniowe, organizowane przez PBC i IWP.

  Termin szkolenia :    21/02/2003 
  Temat szkolenia :   Podatki i prawo
  Szkolenie dotyczy:
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nagród oraz innych świadczeń przekazywanych w ramach działań promocyjno-reklamowych i reprezentacji. Organizacja: IWP i PWC.

  Termin szkolenia :    16/04/2003 
  Temat szkolenia :   Podatki i prawo
  Szkolenie dotyczy:
  Podatkowe techniki planowania wydatków reklamowych. Organizacja: IWP i PWC.

  Termin szkolenia :    06/05/2003 
  Temat szkolenia :   Podatki i prawo
  Szkolenie dotyczy:
  Prawne i podatkowe aspekty wybranych akcji promocyjnych - sprzedaż premiowa, konkursy, loterie, sponsoring. Organizacja: IWP i PWC.

  Termin szkolenia :    13/05/2003 
  Temat szkolenia :   Gospodarka w wydawnictwie
  Szkolenie dotyczy:
  Gospodarka odpadami w firmach poligraficznych i wydawniczych. Szkolenie organizowane przez Metapress pod patronatem IWP.

  Termin szkolenia :    28/05/2003 
  Temat szkolenia :   Badania czytelnictwa
  Szkolenie dotyczy:
  Wykorzystywanie badań czytelnictwa prasy w pracy wydawnictw i w kontaktach z agencjami reklamowymi. Kurs I i III stopnia, szkolenie 3-dniowe, organizowane przez PBC i IWP

  Termin szkolenia :    30/05/2003 
  Temat szkolenia :   Euroszansa dla poligrafii
  Szkolenie dotyczy:
  Szkolenia i warsztaty branżowe dla firm poligraficznych. Przedakcesyjne i poakcesyjne programy pomocowe.
Organizacja: "Poligrafika", przy wsparciu IWP


  Termin szkolenia :    23/10/2003 
  Temat szkolenia :   VAT - system podatkowy wg nowej ustawy po wejściu Polski do UE
  Szkolenie dotyczy:
 

Szkolenie dla pracowników wydawnictw prasowych na temat zmian w systemie podatkowym wprowadzanych nowa ustawa o VAT po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Celem szkolenia było zaprezentowanie rozwiązań zawartych w nowej ustawie o VAT, która wejdzie w życie z dniem 1 maja 2004 r., z dniem wejścia Polski do UE.  Termin szkolenia :    27/02/2004 
  Temat szkolenia :   VAT - system podatkowy wg nowej ustawy po wejściu Polski do UE
  Szkolenie dotyczy:
 

Szkolenie dla pracowników wydawnictw prasowych na temat zmian w systemie podatkowym wprowadzanych nowa ustawa o VAT po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Celem szkolenia było zaprezentowanie rozwiązań zawartych w nowej ustawie o VAT, która wejdzie w życie z dniem 1 maja 2004 r., z dniem wejścia Polski do UE.  Termin szkolenia :    05/03/2004 
  Temat szkolenia :   VAT - system podatkowy wg nowej ustawy po wejściu Polski do UE
  Szkolenie dotyczy:
 

Szkolenie dla pracowników wydawnictw prasowych na temat zmian w systemie podatkowym wprowadzanych nowa ustawa o VAT po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Celem szkolenia było zaprezentowanie rozwiązań zawartych w nowej ustawie o VAT, która wejdzie w życie z dniem 1 maja 2004 r., z dniem wejścia Polski do UE.  Termin szkolenia :    10/03/2004 
  Temat szkolenia :   VAT - system podatkowy wg nowej ustawy po wejściu Polski do UE
  Szkolenie dotyczy:
 

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami nt. zmian w systemie podatkowym wprowadzanych nowa ustawa o VAT po wejściu Polski do Unii Europejskiej Izba zorganizowała dodatkowe szkolenie w dniu 21 kwietnia.

Celem szkolenia było zaprezentowanie rozwiązań zawartych w nowej ustawie o VAT, która wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r., z dniem wejścia Polski do UE. Rozwiązania te były omówione w aspekcie Dyrektyw Rady UE dotyczących VAT, z uwzględnieniem orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i wskazaniem różnic w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów.

Szkolenie prowadził mec. Robert Bem, doradca podatkowy (wpis nr 3 na listę doradców podatkowych). Mec. Robert Bem jest jednym z najlepszych w kraju znawców prawa podatkowego oraz ekspertem od dawna współpracującym z IWP i doskonale znającym specyfikę działalności wydawniczej.

   Termin szkolenia :    21/04/2004 
  Temat szkolenia :   Warsztaty redagowania wizualnego dla redaktorów i grafików
  Szkolenie dotyczy:
 

Warsztaty redagowania wizualnego dla redaktorów, grafików i fotoedytorów z gazet i magazynów.

Tematyka warsztatów obejmowała ćwiczenie realnego redagowania gazety dla redaktorów i grafików, podejmowanie decyzji redakcyjnych w gronie  mieszanym, ćwiczenie współpracy w procesie redagowania gazety.

Warsztaty prowadzili: Jacek Gałązka, dyrektor artystyczny "Super Expressu" oraz Krzysztof Trusz, wykładowca typografii na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i do niedawna dyrektor artystyczny "Gazety Wyborczej".

Zajęcia odbywały się w grupach mieszanych - połowa uczestników w grupie to „ludzie obrazu”, z różnych redakcji, połowa – „ludzie słowa”. Warsztaty odbywały się w Zegrzu, w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Polskiej Agencji Prasowej. 

  Termin szkolenia :    24/09/2004 
  Temat szkolenia :   Podatki - VAT, CIT, PIT
  Szkolenie dotyczy:
 

Jesienny cykl seminariów podatkowych, organizowanych przez Izbę dla wydawców. Odbyły się trzy seminaria: 24 września, 8 i 21 października. Uczestniczyło w nich łącznie 90 pracowników wydawnictw a prowadził je współpracujący z Izbą mec. Robert Bem. Program obejmował najczęściej spotykane w pracy wydawnictw problemy związane z podatkami VAT, CIT i PIT:

-         reprezentacja i reklama w branży wydawniczej w aspekcie CIT, VAT i PIT (konkursy, materiały reklamowe, gadżety dołączane do czasopism, itp.),

-         sprzedaż usług reklamowych przez wydawnictwa w aspekcie CIT i nowego VAT,

-         rozliczenia z twórcami w aspekcie VAT i PIT (umowy zlecenia, o dzieło, 50% k.u.p. dla twórców, itp.),

-         wybrane problemy VAT: moment powstania obowiązku podatkowego, moment odliczania podatku, stawki VAT,

-         rozpoznawanie przychodów i kosztów w działalności wydawniczej – wybrane zagadnienia w zakresie CIT,

-         tantiemy – opłaty licencyjne wypłacane za granicę – wybrane aspekty CIT (podatek potrącany u źródła) i VAT,

-         pytania i odpowiedzi.  Termin szkolenia :    24/09/2004 
  Temat szkolenia :   II warsztaty redagowania wizualnego dla redaktorów i grafików
  Szkolenie dotyczy:
 

W dniach 3-5 grudnia 2004 r. odbyły się II warsztaty redagowania wizualnego dla redaktorów, grafików i fotoedytorów z gazet i magazynów.

Tematyka warsztatów obejmowała ćwiczenie realnego redagowania gazety dla redaktorów i grafików, podejmowanie decyzji redakcyjnych w gronie  mieszanym, ćwiczenie współpracy w procesie redagowania gazety.

   Termin szkolenia :    03/12/2004 
  Temat szkolenia :   Warsztaty - Sprzedaż reklam
  Szkolenie dotyczy:
  Odpowiadając na liczne postulaty wydawców Izba Wydawców Prasy zorganizowała w dniach 25-27 lutego 2005 r. w Zegrzu warsztaty dotyczące sprzedaży reklam i podnoszenia przychodów reklamowych w wydawnictwie prasowym. Warsztaty przeznaczone były przede wszystkim dla pracowników wydawnictw prasy lokalnej.
Ponieważ liczba zainteresowanych tym tematem znacznie przekroczyła liczbę miejsc na lutowych warsztatach Izba zorganizowano drugą edycję warsztatów w terminie 1-3 kwietnia oraz trzecią edycję w dniach 15-17 kwietnia 2005 r..
 


  Termin szkolenia :    04/01/2005 
  Temat szkolenia :   III warsztaty redagowania wizualnego dla redaktorów i grafików
  Szkolenie dotyczy:
 

W dniach 21-23 stycznia 2005 r. w Zegrzu odbyły się trzecie już warsztaty dotyczące planowania szaty graficznej prasy. Warsztaty przeznaczone dla redaktorów, grafików i fotoedytorów z gazet i magazynów, prowadzili Jacek Gałązka i Krzysztof Trusz. Uczestniczyli w nich przedstawiciele 12 redakcji gazet i czasopism.  Termin szkolenia :    21/01/2005 
  Temat szkolenia :   Warsztaty fotoedycji i infografiki
  Szkolenie dotyczy:
 

dniach 4-6 marca 2005 odbyły się warsztaty fotoedycji i infografiki.
Tematyka warsztatów obejmowała:

§         zasady doboru zdjęć do tematu,

§         wstęp do kadrowania i umieszczania zdjęć w layoucie;

§         wprowadzenie do pracy nad infografiką,

§         zasady planowania i redagowania infografiki,

§         tworzenie prostych infografik bez udziału wyspecjalizowanego grafika.

   Termin szkolenia :    04/03/2005 
  Temat szkolenia :   Podatki - sponsoring, reklama, reprezentacja oraz świadczenia pracownicze
  Szkolenie dotyczy:
 

W dniach 10 i 11 marca odbyły się 2 jednodniowe szkolenia podatkowe dla pracowników wydawnictw na temat Sponsoringu, reklamy i reprezentacji oraz świadczeń na rzecz pracowników w świetle obowiązujących ustaw podatkowych i VAT. W szkoleniach uczestniczyli pracownicy działów finansowych oraz działów marketingu z kilkunastu wydawnictw. Szkolenia prowadził mec. Robert Bem, który jest ekspertem od dawna współpracującym z IWP i doskonale znającym specyfikę działalności wydawniczej.  Termin szkolenia :    10/03/2005 
  Temat szkolenia :   Międzynarodowe warsztaty reklamowe FIPP w Polsce
  Szkolenie dotyczy:
 

W dniach 17-18 marca 2005 r. odbyły się w Warszawie międzynarodowe warsztaty reklamowe dla wydawców. Ich organizatorem była Międzynarodowa Federacja Wydawców Czasopism (FIPP) we współpracy z Izbą Wydawców Prasy.

W trakcie warsztatów omawiano następujące tematy:

-             waga badań dla sprzedaży reklam,

-             jak agencje i reklamodawcy postrzegają czasopisma,

-             strategia sprzedaży magazynów dla agencji i reklamodawców,

-             pogląd reklamodawców na efektywność magazynów.

Prezentowane były w tej mierze doświadczenia amerykańskie i europejskie, w tym polskie. Wśród 90 uczestników warsztatów 70% stanowili przedstawiciele wydawców z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Warsztaty były odpłatne (350 euro od osoby).

W ramach dwudniowych międzynarodowych warsztatów w FIPP zorganizowano także część polską. Jej celem była prezentacja wyników badań efektywności reklamy prasowej na podstawie doświadczeń amerykańskich i angielskich wobec przedstawicieli reklamodawców i agencji reklamowych. Prezes Izby, Wiesław Podkański, otwierając tę część konferencji – finansowaną przez wydawnictwa Bauer, Edipresse, G+J i Axel Springer - zakomunikował, że polskie badania zlecone przez ww. wydawnictwa potwierdzają wyniki badań zachodnich. Ogłoszenie wyników tych badań odbędzie się w maju br. na specjalnej prezentacji.

 

Więcej informacji o warsztatach, także prezentacje i  fotografie - w internecie na stronie: http://www.fipp.com/1617  Termin szkolenia :    17/03/2005 
  Temat szkolenia :   III warsztaty sprzedaży reklam
  Szkolenie dotyczy:
 

W dniach 15-17 kwietnia odbyła się trzecia edycja organizowanego przez Izbę szkolenia nt. „Sprzedaż reklam w wydawnictwie prasowym. Jak osiągać większe przychody z reklam?” (pierwsza edycja była w lutym, druga w pierwszych dniach kwietnia). Program szkolenia w formie prezentacji i zajęć warsztatowych obejmował m.in. takie tematy, jak: metody zwiększania wpływów z reklamy, podstawowe techniki i narzędzia sprzedawcy, przygotowanie oferty handlowej, podstawy działania handlowca: poznanie rynku i czytelnika, akcje promocyjne wspomagające sprzedaż reklam, oraz warsztat - studium przypadku.

   Termin szkolenia :    08/04/2005 

Poprzednia  [1 Następna