Objaśnienia Minister Rozwoju dotyczące form pomocy udzielanej przez samorządy na podstawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej

Rzecznik MŚP opublikował 5 sierpnia wydane przez Minister Rozwoju objaśnienia prawne dotyczące form pomocy udzielanej przez samorządy na podstawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej. Rzecznik MŚP wystąpił do ministerstwa o wydanie objaśnień prawnych w zakresie form pomocy udzielanej przedsiębiorcom przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów art. 15zzze-15zzzg ustawy COVID-19.

Minister Rozwoju w obszernych objaśnieniach udzieliła odpowiedzi w piśmie z więcej ...

MAP rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie zmian w kodeksie spółek handlowych

Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych opracowała projekt zmian w Kodeksie spółek handlowych oraz niektórych innych ustawach. W środę 5 sierpnia rozpoczęły się konsultacje społeczne tych przepisów.

Dokument jest podsumowaniem działań pracującej od lutego komisji, której celem jest wypracowanie propozycji reformy przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego, a w szczególności przedstawienie rekomendacji w zakresie wprowadzenia prawa koncernowego, więcej ...

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia ws. podatkowych rozwiązań covidowych

Na stronie Ministerstwa Finansów ukazały się objaśnienia podatkowe z 21 lipca 2020 r. ws. nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Objaśnienia mają uporządkować rozwiązania przyjęte w czasie pandemii, które mają wspierać podatników i płatników, wprowadzane tzw. “tarczą antykryzysową” w kolejnych jej odsłonach, m.in w:

  • podatkach dochodowych,
  • podatku od towarów i usług,
  • podatku od więcej ...

Kurs “Dziennikarstwo danych” (Data journalism) dla członków IWP

Dziennikarstwo danych (Data journalism) staje się standardem pracy mediów od globalnych agencji prasowych, do mediów lokalnych, a kompetencje w tym obszarze stają się standardowym elementem warsztatu dziennikarza. Izba Wydawców Prasy proponuje pracownikom wydawnictw i dziennikarzom z wydawnictw będących członkami IWP udział w kursie Data journalism przygotowanym z firmą OpowiaDANE.

Wiele osób obawia się, że zdobycie tych umiejętności jest więcej ...

MFiPR: Fundusze unijne na wsparcie działalności firm. Składanie wniosków od 15 czerwca

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Polską Agencją Przedsiębiorczości przygotowało wsparcie dla firm zmagających się z problemem utraty płynności finansowej w czasie epidemii koronawirusa.

To bezzwrotne dotacje na wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Od 15 czerwca wnioski na otrzymanie funduszy będą mogli składać w PARP średni przedsiębiorcy. Wkrótce podobne dotacje dla mikro- i małych przedsiębiorstw uruchomią marszałkowie więcej ...

Objaśnienia MRPiPS dotyczące warunków skorzystania przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z dofinansowania na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w zakresie:

– zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych więcej ...

Działania prowadzone przez IWP w maju i kwietniu 2020 r.

Poniżej przedstawiamy w skrócie listę niektórych działań IWP prowadzonych w maju i kwietniu 2020 r.

  • Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych członków, Izba zorganizowała trzykrotnie (24 marca, 6 kwietnia i 18 maja) bezpłatne webinaria prawno-podatkowe, specjalnie dla wydawców prasy. Prowadzili je eksperci z Kancelarii MDDP.
  • 30 marca Izba ponownie zwróciła się do Ministra Zdrowia z apelem, aby w kolejnych regulacjach uwzględniono konieczność więcej ...

W czerwcu rusza nabór na wsparcie bieżącej działalności firm z funduszy unijnych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, którego celem jest finansowanie kapitału obrotowego, czyli wydatków związanych z bieżącą działalnością firm. Jego budżet wyniesie co najmniej 3 miliardy złotych.

Środki pochodzą z funduszy europejskich: programów Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój i regionalnych programów operacyjnych dla poszczególnych województw. Wsparcie z programu Polska Wschodnia (POPW) wyniesie 500 mln zł. więcej ...

„Tarcza antykryzysowa dla biznesu”– cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców

We wtorek 26 maja o godz. 13.00 wystartowało pierwsze z 20 zaplanowanych webinariów z cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”. Wzięła w nim udział wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Inauguracyjne webinarium poświęcone było wsparciu branży turystycznej. W cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” dotknięci przez COVID-19 przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się od ekspertów o przygotowanych przez rząd rozwiązaniach osłonowych dla przedsiębiorców.

Podczas wirtualnych więcej ...

Bezpłatne webinarium. Tarcza Antykryzysowa i Finansowa – praktyczne doświadczenia z procesów pozyskiwania wsparcia

W czwartek 21 maja w godz. 14.00 – 16.00 odbędzie się bezpłatne webinarium poświęcone tarczy antykryzysowej organizowane przez Konfederację Lewiatan oraz CRIDO w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana. Organizatorzy webinarium przedstawią ustrukturyzowaną wiedzę na temat mechanizmów wsparcia w ramach dostępnych obecnie programów pomocowych wspierających przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19, dzieląc się praktycznymi doświadczeniami z procesów pozyskiwania wsparcia.

Zakres merytoryczny webinarium:

  1. Czym jest więcej ...

Wyjaśnienia od MRPiPS dotyczące warunków skorzystania przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z dofinansowania na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej

Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej objaśnienia prawne w przedmiocie warunków skorzystania przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z dofinansowania na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o więcej ...

W poniedziałek 18 maja webinarium dla wydawców: Prawne i podatkowe narzędzia walki z biznesowymi skutkami epidemii

Epidemia koronawirusa wywołuje perturbacje w biznesie na wielu różnych płaszczyznach. Kolejne tarcze antykryzysowe, czasami rozczarowują skalą pomocy lub zakresem niejasności dotyczących udzielanego wsparcia, ale jednak dostarczają przedsiębiorcom rozwiązań, z których warto, jeśli tylko można, skorzystać. Kto, kiedy i jak pomoże uzyskać pomoc? Jak się o nią ubiegać? Jak interpretować zawiłe wymagania formalne stawiane przed ubiegającym się o wsparcie przedsiębiorcom?

W więcej ...

Wystartowała europejska platforma Creatives Unite wspierająca artystów i media w czasie kryzysu

Komisja Europejska uruchomiła platformę Creatives Unite, której celem jest pomoc artystom, wykonawcom i innym osobom pracującym w sektorze kultury i kreatywnym w łatwiejszym dzieleniu się informacjami podczas obecnego kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa. Inicjatywa została zaakceptowana m.in. przez Polskę.

Platforma Creatives Unite jest odpowiedzią Komisji Europejskiej kryzys wywołany epidemią koronawirusa. Europejskie sektory kulturalne i kreatywne zostały szczególnie mocno nim dotknięte. Celem więcej ...

Rzecznik MŚP wnioskuje o wydanie objaśnień prawnych w przedmiocie warunków skorzystania z tzw. Tarczy finansowej przez mikroprzedsiębiorców

W związku z wątpliwościami mikroprzedsiębiorców odnośnie warunków skorzystania z tzw. Tarczy finansowej Rzecznik MŚP wnioskuje do Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w zakresie możliwości skorzystania z tej pomocy również przez tzw. osoby „samozatrudnione” oraz tego czy z pomocy mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy zatrudniającemu dziewięciu pracowników na pełen etat oraz jednego pracownika w niepełnym wymiarze etatu.

Przypominamy, że więcej ...

Do 15 maja można ubiegać się o stypendia dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej docenia pracę dziennikarzy i dziennikarek z obu krajów, od których relacji zwłaszcza dzisiaj w dużej mierze zależy kondycja naszego społeczeństwa. Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy i dziennikarek, których praca otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania, a także przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich. Zgłoszenia przyjmowane są do do 15 maja  2020 r. włącznie.

Zaproszenie więcej ...

Apel władz centralnych i samorządowych do samorządów o wsparcie lokalnej prasy

W odpowiedzi na apel wystosowany przez prezesów Izby Wydawców Prasy, Stowarzyszenia Gazet Lokalnych i Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, skierowany do marszałków województw i wojewodów, marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik przekazał nam swoją odpowiedź. Marszałek zaapelował także do mazowieckich samorządowców o wsparcie lokalnych mediów, w szczególności prasy. Treść tego również pod linkiem.

Apel marszałka woj. mazowieckiego

Odpowiedź marszałka Adam Struzika

Wczoraj więcej ...

FIPP zaprasza na dwa darmowe webinaria dla wydawców

FIPP Insider to seria webinariów dla przedstawicieli wydawców organizowana dla wszystkich zainteresowanych innowacją w mediach. Najbliższy bezpłatny webinar nosi tytuł „Jak epidemia Covid 19 wpłynęła na nawyki konsumpcji mediów i czego możemy się dowiedzieć o dystrybucji treści w świecie po Covid 19”. Będzie to rozmowa z Nikolayem Malyarovem, dyrektorem generalnym firmy PressReader oraz Stevem Chapmanem, wiceprezesem PressReader ds. współpracy z więcej ...

MFiPR: Antykryzysowe wsparcie z Funduszy Europejskich już obowiązuje

Dziś, 16 kwietnia, wchodzi w życie rozporządzenie, które umożliwi udzielanie pomocy z funduszy UE w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na specjalnych, bardzo korzystnych, antykryzysowych warunkach. Łączna wartość wsparcia może wynieść ponad 3,5 mld zł.

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii więcej ...