Wspólny apel artystów o ratowanie polskiej kultury. Odpowiedź MKiDN

W środę 21 października odbyła się w PAP konferencja prasowa zorganizowana pod szyldem inicjatywy Razem dla Kultury. Uczestnicy konferencji ogłosili i podpisali apel o ratowanie polskiej kultury. Poruszono – na konferencji i w apelu – głównie kwestię statusu artysty i zabezpieczenia socjalnego dla artystów, a także konieczność implementacji dyrektywy o prawach pokrewnych oraz zwiększenia opłat reprograficznych i nowelizacji listy czystych więcej ...

Stowarzyszenie Kreatywna Polska apeluje do prezydenta w sprawie “Karty wolności w sieci”

Stowarzyszenie Kreatywna Polska, którego członkiem jest m.in. IWP, przesłało do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy stanowisko polskiego sektora kreatywnego i stowarzyszeń twórczych wyrażające zaniepokojenie oświadczeniem prezydenta przedstawionym w „Karcie Wolności w Sieci” ogłoszonej dnia 2 lipca 2020 r.

W piśmie czytam m.in. “Jednym z haseł karty jest nośne „TAK dla WOLNOŚCI, NIE dla cenzury w Internecie”, które więcej ...

Prawa pokrewne: francuski urząd antymonopolowy uznał racje wydawców w sporze z Google

W czwartek 9 kwietnia 2020 r. francuski urząd antymonopolowy wydał – oczekiwaną i zapowiedzianą już przed miesiącem – wstępną decyzję w sprawie przeciwko nadużywaniu przez Google swojej pozycji monopolistycznej. Sprawa została wniesiona do urzędu przez francuskich wydawców, po tym jak Google odmówił płacenia rekompensat wydawcom za wykorzystywanie ich treści po wejściu w życie francuskiego prawa implementującego art. 15 dyrektywy 2019/790/UE. więcej ...