Informacje o ISSN

Biblioteka Narodowa od 1977 roku bierze udzial w miedzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciaglych, nadajac numery ISSN identyfikujace polskie czasopisma.
Szczególowe informacje na temat formalnosci zwiazanych z rejestracja czasopisma mozna uzyskac w Narodowym Osrodku ISSN:
tel. (0-22) 608-2407, faks (0-22) 825-5729,
email: bnissn@bn.org.pl
http://www.bn.org.pl/index.php?id=7&issn
ISSN International Centre (Miedzynarodowy Osrodek ISSN)

Od 1993 roku Biblioteka Narodowa prowadzi równiez Krajowe Biuro ISBN, odpowiedzialne za wspólprace z wydawcami przy oznaczaniu druków zwartych miedzynarodowymi numerami ISBN.
Szczególowe informacje na temat formalnosci zwiazanych z oznaczaniem ksiazek numerami ISBN mozna uzyskac w Krajowym Biurze ISBN tel. (0-22) 608-2410, tel/faks (0-22) 608-2433, e-mail: bnisbn@bn.org.pl.

Informacja dla Wydawców o trybie rejestracji w Krajowym Biurze ISBN.
The International ISBN Agency (Miedzynarodowa Agencja ISBN)

Nadawanie numerów ISSN i ISBN jest bezplatne lecz wymaga spelnienia wymogów formalnych.