Rozporządzenie Ministra Finansów z 24.12.2009 ws. wykonania niektórych przepisów ustawy VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 224, poz. 1799)

 Rozporządzenie