Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r.

W Dzienniku Ustaw nr 224 pod poz. 2229 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Rozporządzenie to m.in. określa, iż obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do:

 1. sprzedaży w kraju:
 1. książek (PKWiU ex 22.11) – z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek – oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,
 2. czasopism specjalistycznych,
  1. importu:
 3. drukowanych książek i broszur (ex PCN 4901), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,
 4. czasopism specjalistycznych,
  1. usług polegających na drukowaniu:
 5. książek (PKWiU ex 22.11) – z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek – oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,
 6. gazet, magazynów i czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) – oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,
 7. czasopism specjalistycznych.

Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. obowiązywać będzie do 30 kwietnia 2004 r.