Treść ustawy o Prawie Autorskim

Dokument w formacie WORD zawierający treść ustawy „Prawo autorskie i prawa pokrewne”

SPIS TREŚCI:

Prawo autorskie i prawa pokrewne
·  Przedmiot prawa autorskiego
·  Podmiot prawa autorskiego
·  Treść prawa autorskiego
·  Czas trwania autorskich praw majątkowych
·  Przejście autorskich praw majątkowych
·  Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych
·  Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych
·  Ochrona autorskich praw osobistych
·  Ochrona autorskich praw majątkowych
·  Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji
·  Prawa pokrewne
·  Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
·  Fundusz Promocji Twórczości
·  Odpowiedzialność karna
·  Przepisy przejściowe i końcowe >> POBIERZ USTAWĘ