Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Tekst ustawy w formacie WORD Ujednolicony tekst powstał na podstawie następujących Dzienników Ustaw: – z 2000 r. nr 122, poz. 1319, – z 2001 r. nr 110, poz. 1189; nr 154, poz. 1800, – z 2002 r. nr 129, poz. 1102.

>> POBIERZ USTAWĘ