Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Treść ustawy znajduje się w dokumencie formatu WORD

Tekst ujednolicony po zmianie z 5 lipca 2002 r. Stan prawny na 15 grudnia 2002 roku.
Tekst ujednolicony na podstawie Dzienników Ustaw:
z 1993 r. Nr 47, poz. 211
z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668
z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz.1027
z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i poz. 1071 oraz Nr 129, poz. 1102

>> POBIERZ USTAWĘ