VAT na prasę i książki w wybranych krajach Europy

Opodatkowanie prasy i książek w wybranych krajach Europy

 

Kraj Podstawowa stawka VAT Stawka dla dzienników Stawka dla czasopism Stawka dla książek Uwagi
Austria 20 10 10 10  
Belgia 21 0 0* / 6 6 *tygodniki
Czechy 22 5 5 5  
Dania 25 0 0* / 25 25 *pisma informacyjne
Finlandia 22 0* / 22 0* / 22 8 *prenumerata
Francja 19,6 2,1 2,1 5,5  
Niemcy 16 7 7 7  
Grecja 18 4 4 4  
Węgry 25 12 12 12  
Irlandia 21 12.5 (13,5*) 12,5 (13,5*) 0 *od 1.01.2003
Włochy 20 4 4 4  
Luksemburg 15 3 3 3  
Holandia 19 6 6 6  
Polska 22 7 0* / 7 0 *pisma specjalistyczne
Portugalia 17 5 5 5  
Hiszpania 16 4 4 4  
Szwecja 25 6 6 6  
Wlk. Brytania 17,5 0 0 0  

Dane w proc. za rok 2002

Źródło: Distipress, World Association of Newspapers, European Newspapers Publishers Association