VAT – okres przejściowy dla książek do 30.04.2011 – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

W związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów § 36 i 38 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w dziale podatki (ostatnie zmiany) zostały zawarte wyjaśnienia MF w tym zakresie.
Dokument ten załączamy poniżej.

 wyjaśnienia Ministerstwa Finansów