Komunikat ws. RUCH SA

Wydawcy – Członkowie Izby Wydawców Prasy

Szanowni Państwo,

Zarząd Izby informuje, że w dniu 31 sierpnia spółka RUCH SA złożyła do sądu wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w celu dokonania restrukturyzacji zadłużenia wobec Wydawców, których wierzytelności do Ruch S.A. wynoszą ponad 1 milion złotych.

Wniosek ten jest odpowiedzią spółki na złożone wnioski o upadłość i postępowanie sanacyjne, o czym więcej ...

Wydawcy i twórcy za przyjęciem dyrektywy o prawach autorskich

Wydawcy i twórcy za przyjęciem dyrektywy o prawach autorskich

W poniedziałek 3 września br. odbyła się w Warszawie konferencja pt. „Ochrona kultury polskiej w kontekście dyrektywy UE w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym”. Dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym ma wymusić na podmiotach internetowych zwalczanie piractwa oraz zachęcić do dzielenia się zyskami z powielanych treści z ich twórcami – wydawcami. W lipcu Parlament Europejski odrzucił więcej ...

Inicjatywa Europe for Creators – petycja twórców w sprawie praw autorskich

Inicjatywa Europe for Creators – petycja twórców w sprawie praw autorskich

Organizatorzy międzynarodowej akcji „Europe for Creators” wzywają artystów, autorów i twórców do podpisania petycji w obronie praw twórców. Na stronie https://makeinternetfair.eu/en/home zamieszczono krótkie filmy z wypowiedziami m.in. Urszuli Dudziak, Krzysztofa Lewandowskiego z ZAIKSu, Jean-Michel Jarre’a, Piotra Rubika czy Margaret.

Na stronie internetowej inicjatywy „Europe for Creators” można zapoznać się z dyrektywą, argumentami na rzecz więcej ...