ESOMAR – European Society for Opinion and Marketing Research

Europejskie Towarzystwo Badania Opinii i Rynku www.esomar.org info@esomar.org