Garmond-Press S.A.

Garmond-Press S.A. – firma posiada 22 oddziały i filie na terenie całego kraju. Obecnie dostarczamy prasę do 10 326 punktów sprzedaży oraz 13 500 instytucjonalnych prenumeratorów. Firma zaopatruje w prasę placówki Poczty Polskiej w całym kraju docierając codziennie z prasą do najmniejszych miejscowości. W 2018 roku Garmond Press w szczególności rozwijał z powodzeniem hurtową sprzedaż książek, umożliwiającą dzięki posiadanej organizacji logistyki wprowadzenie ich do sprzedaży we wszystkich placówkach pocztowych na terenie kraju w ciągu jednego dnia.

Udział w rynku: 15,50% (dane według szacunków IWP – luty 2019). Garmond-Press S.A. ul. Sienna 5 31-041 Kraków Adres do koresp.: ul. Rzeźnicza 22, 31-536 Kraków tel. (0-12) 421-76-37

www.garmond.com.pl

prenumerata@garmond.com.pl