Garmond-Press S.A.

Garmond-Press S.A. – firma posiada 22 oddziały i filie na terenie całego kraju. Dostarcza prasę do ok. 9.300 punktów sprzedaży oraz 12.500 instytucjonalnych prenumeratorów. Firma zaopatruje w prasę placówki Poczty Polskiej w całym kraju docierając codziennie z prasą do najmniejszych miejscowości. W 2017 roku Garmond Press rozpoczął z powodzeniem hurtową sprzedaż książek, umożliwiającą m. in. dzięki posiadanej organizacji logistyki dostarczenie książek i ich sprzedaż we wszystkich placówkach pocztowych na terenie kraju w ciągu jednego dnia. Udział w rynku: 13,12% (dane według szacunków IWP – luty 2018). Garmond-Press S.A. ul. Sienna 5 31-041 Kraków Adres do koresp.: ul. Rzeźnicza 22, 31-536 Kraków tel. (0-12) 421-76-37 www.garmond.com.pl prenumerata@garmond.com.pl