RUCH S.A. w restrukturyzacji

Ruch dostarcza prasę do 16,8 tys punktów w Polsce łącznie z siecią własną, oraz do 26,6 tys. prenumeratorów.

Biuro: ul. Annopol 17a, 03-236 Warszawa, tel. recepcja 22 693 73 10 fax. (+48 22) 620 71 47 www.ruch.com.pl , ruch@ruch.com.pl