RUCH SA

„RUCH” SA – działa na terenie całego kraju. RUCH S.A. dostarcza prasę do ok. 15 tys. punktów sprzedaży detalicznej w całej Polsce oraz do ok. 30 tys. prenumeratorów. Udział w rynku: 29,93% (dane według szacunków IWP – luty 2018). „RUCH” S.A. Biuro Zarządu ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa tel. recepcja 22 693 73 10 fax. (+48 22) 620 71 47 www.ruch.com.pl ruch@ruch.com.pl