6 lutego 2020 r. odbędą się konsultacje podatkowe dla wydawców prasy

W roku 2019 i 2020 weszły w życie liczne i poważne zmiany w przepisach podatkowych (VAT i CIT) oraz przepisach dotyczących rozliczeń PIT i ZUS. Wiele z tych zmian ma daleko idące konsekwencje dla działalności wydawców i ich służb finansowych, także w świetle zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych. Z uwagi na niezwykle szeroki zakres zmian w przepisach podatkowych szczególnie zachęcamy Państwa w tym roku do zgłoszenia udziału swych pracowników w  organizowanych przez IWP konsultacjach.

Konsultacje organizujemy we współpracy z renomowaną kancelarią prawną MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy. Kancelaria ta doskonale zna specyfikę działalności wydawniczej – od wielu lat współpracuje z IWP i opracowała wiele analiz podatkowych na użytek wydawców. Zajęcia poprowadzą mec. Janina Fornalik oraz mec. Tomasz Michalik. Program szkolenia będzie udostępniony w najbliższych dniach.

Termin i miejsce szkolenia

Konsultacje są jednodniowe, odbędą się w Centrum Prasowym „Foksal”, ul. Foksal 3/5 w dniu 6 lutego (czwartek) 2020 r., w godzinach 10 – 16 (w tym przerwa na posiłek).

Opłata za udział w konsultacjach wynosi:

  • 700 zł (+ VAT) od osoby dla wydawców będących członkami IWP,
  • 800 zł (+ VAT) od osoby dla wydawców niebędących członkami IWP

Opłata obejmuje także posiłek oraz materiały szkoleniowe. Liczba uczestników jest ograniczona, obowiązuje więc kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia.

Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać w terminie do 3 lutego 2020 r. do biura IWP e-mailem (sekretariat@iwp.pl) lub faksem (22 827-87-18) lub pocztą na adres Izby Wydawców Prasy: ul. Foksal 3/5 00-366 Warszawa, tel. 22 828-59-30.

Uczestników konsultacji  prosimy o ewentualne nadsyłanie do Izby pytań pod adresem prowadzącego i zgłaszanie problemów do omówienia na spotkaniu.

Formularz zgłoszeniowy do ściągnięcia po tym linkiem Szkolenie_podatkowe_20200206_formularz