Spotkanie władz spółki RUCH SA z wydawcami prasy

Wydawcy – Członkowie IWP

W dniu 4 listopada odbyło się spotkanie władz RUCH SA z wydawcami prasy poświęcone przedstawieniu aktualnej sytuacji spółki. Drugiego dnia po spotkaniu, 6 listopada, RUCH rozesłał  komunikat prasowy, który przekazujemy w załączeniu. Izba otrzymała także pokazywaną w trakcie spotkania prezentację, którą – za zgodą RUCH SA – również przekazujemy wydawcom członkom IWP.

Prezentacja_RUCH_do_komunikatu_ze_spotkania_z_wydawcami

RUCH_komunikat_prasowy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kończy 29.11 nabór na programy na rok 2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje na swojej stronie internetowej o upływającym 29 listopada 2019 roku terminie składania wniosków w naborze na programy realizowane w 2020 r.

MKiDN w ramach ogłoszonego naboru uprościło procedurę naboru wniosków, zmodyfikowało formę prezentacji procedur, rozszerzyło też zakres programu Promesa MKiDN.

Wśród programów ogłoszonych przez ministerstwo są i takie w których m.in. beneficjentami mogą stać więcej ...

Opinia ws. zmiany stawek VAT na niektóre czasopisma z dniem 1 listopada 2019 r.

W związku z pytaniami jakie trafiają do IWP ze względu na wdrażane od 1 listopada 2019 roku zmiany stawek VAT i pojawiające się wątpliwości z wprowadzaniem do sprzedaży tytułów w październiku (przed zmianą stawek podatku), które powinny być sprzedawana nadal w listopadzie (po zmianie stawek) przesyłam Państwu podsumowanie dotychczas zebranych informacji w tym więcej ...

Zastosowanie stawki VAT dla czasopism specjalistycznych wprowadzonych do kolportażu przed 1 listopada 2019 r.

Zmiana stawek VAT na niektóre tytuły prasowe (objęte dotąd definicją prasy specjalistycznej) od dnia 1 listopada 2019 r. rodzi pytania o opodatkowanie  wydawnictw, które zostaną wprowadzone do dystrybucji w październiku 2019 r. (przed zmianą stawek podatku) i będą wciąż sprzedawane w listopadzie (po zmianie stawek).

W odróżnieniu od poprzedniej, kompleksowej zmiany stawek VAT na więcej ...

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 1 października 2019 r. odnoszący się do cookies

1 października 2019 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok mający istotne znaczenie dla wydawców. Wyrok zapadł w sprawie Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. przeciwko Planet49 GmbH (C-673/17), w którym odniósł się do kwestii stosowania plików cookies. Wyrok jest wynikiem zadanych przez Niemiecki Sąd Federalny pytań prejudycjalnych w sprawie, w której pozwana więcej ...

SN po stronie wydawców w sprawie Infor Biznes a Press-Service dotyczącej prawa cytatu

Cytowanie tekstów prasowych ma mieć twórczy element i nie może naruszać interesów twórców oraz szerzej właścicieli utworów – wynika z wyroku Sądu Najwyższego wydanego w piątek, 9 sierpnia. Chodzi o kopiowanie, a nawet w ocenie wydawców, podkradanie całych tekstów z gazet czy wydań elektronicznych pod płaszczykiem przeglądów prasy.

W załączniku zamieszczamy pełną notatkę (do pobrania) o wyroku Sądu Najwyższego na więcej ...

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Nowe stawki VAT od 1 listopada

Wydawcy – Członkowie IWP

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 lipca br. po posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, informujemy, że Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lipca skorygował proponowane przez Komisję terminy wejścia w życie nowych przepisów dotyczących VAT.

Uwzględniając częściowo argumenty przedsiębiorców, rząd a w ślad za tym Sejm, przesunął termin wejścia w więcej ...

Komunikat dla członków IWP: Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)

Jak informowaliśmy w komunikacie z dnia 4 lipca, zostały ponownie podjęte, i to w szybkim tempie, prace nad zamrożonym od kilku miesięcy projektem nowelizacji ustawy o VAT (pierwotnie ustawa miała być przyjęta w kwietniu i zacząć obowiązywać od 1 czerwca br.).

Po wznowieniu prac projekt nowelizacji był przedmiotem obrad sejmowej Komisji Finansów Publicznych i Budżetu w dniach 16 i 17 więcej ...

Komunikat IWP

Otrzymaliśmy informację, że w Sejmie po kilku miesiącach zastoju ruszyły prace nad reformą VAT, która ma przynieść m.in. obniżkę podatku na wydawnictwa elektroniczne. Zablokowanie prac nad ustawą wynikało głównie z mającego istotne znaczenie dla budżetu  sporu o VAT na soki owocowe.

Izba Wydawców Prasy wielokrotnie interweniowała w Ministerstwie Finansów i w komisjach parlamentarnych w sprawie zatrzymania prac nad ustawą więcej ...

Informacja o istotnych dla wydawców działaniach legislacyjnych w UE

Notatka dla Zarządu IWP (13 czerwca 2019 r.)

Dnia 11 czerwca w Brukseli odbyły się spotkania grup roboczych ds. prawnych, reklamowych i wydawniczych, a także posiedzenie Zarządu EMMA oraz Walne Zgromadzenie EMMA. Izbę reprezentował Jacek Wojtaś.

Poza typowymi, formalnymi sprawami (budżet, informacje o zmianie składu zarządu i wybór nowego zarządu), przedstawiono bieżące zagadnienia lobbingowe, które więcej ...

Z prac Izby Wydawców Prasy

Posiedzenie Zarządu IWP

W dniu 16 maja odbyło się posiedzenie Zarządu Izby. Przyjęto na nim materiały na Walne Zgromadzenie, w tym sprawozdanie Zarządu i projekty uchwał. Omawiano także sytuację na rynku dystrybucji prasy, a także działania związane z implementacją dyrektywy ws. praw autorskich. Zarząd zapoznał się z informacją o podjętych przez rząd Francji działaniach zmierzających do szybkiej implementacji dyrektywy ws. więcej ...

XXVII Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy

W dniu 29 maja 2019 r. odbyło się XXVII Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy. Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz informację Sądu Koleżeńskiego. Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej IWP.

Walne Zgromadzenie podjęło także uchwałę o składkach członkowskich IWP oraz uchwałę dotyczącą wdrożenia w Polsce dyrektywy UE 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i więcej ...

Sąd rozpatrzył wnioski układowe w sprawie Ruchu S.A. Postanowienie sąd wyda 29 maja

15 maja w Sądzie Rejonowym w Warszawie odbyły się dwie rozprawy ws. wniosków o zatwierdzenie przyspieszonych postępowań układowych ws. restrukturyzacji Ruch SA. Sąd rozpatrywał wnioski w postępowaniu dotyczącym wydawców, których wierzytelności w Ruchu wynoszą więcej niż 1 mln zł (PPU1) oraz tych o wierzytelnościach od 100 tys. zł do 1 mln. Oba te postępowania zostały zaakceptowane większością głosów przez zgromadzenia więcej ...

Badanie IWP: Struktura udziału firm kolporterskich w rynku dystrybucji prasy

Izba Wydawców Prasy, podobnie jak w ubiegłych latach, na podstawie uzyskanych od wydawców danych o nakładach tytułów prasowych, dokonała analizy i oszacowała strukturę udziału poszczególnych firm kolporterskich w rynku dystrybucji prasy. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku dystrybucji, dla możliwości obserwacji zachodzących na tym rynku zmian, badanie przeprowadzono tym razem nie tylko w oparciu o dane za więcej ...

Ściąga dla wydawców z dyrektywy w sprawie praw autorskich

Przedstawiamy Państwu w postaci załączników w plikach Word (kliknięcie w jeden z poniższych linków pozwala na ich ściągnięcie) bieżące teksty, które można wykorzystać przy pisaniu materiałów o losach dyrektywy ds. praw autorskich.

Do czego gorąco zachęcamy…

Kto naprawdę finansuje kampanię przeciwko art. 13 dyrektywy

Dyrektywa_PA_wsad_do_artykułu

Dyrektywa_omowienie_marzec_2019.doc

MITY_nt_Dyrektywy_ws_PA_skrót.doc

List IWP do polskich europosłów w sprawie poparcia unijnej dyrektywy

Izba Wydawców Prasy skierowała do polskich europosłów list w sprawie poparcia unijnej dyrektywy w sprawie praw autorskich. W liście (opublikowanym dziś w „Super Expressei” oraz na stronie www.se.pl) Izba zwraca uwagę polskich europarlamentarzystów na zbliżające się głosowanie plenarne projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Przytaczamy poniżej pełną treść listu.

Szanowni Państwo Posłowie
do Parlamentu Europejskiego! więcej ...

Projekt nowelizacji ustawy o VAT skierowany do Sejmu

Jak Państwu wiadomo, Izba Wydawców Prasy od lat czyniła starania, aby prasa drukowana i e-prasa były objęte ujednoliconą – obniżoną – stawką podatku VAT. Stało się to możliwe po zmianie przepisów UE i w listopadzie ubiegłego roku Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa spełniający ten więcej ...

Z posiedzenia Zarządu IWP

Zarząd IWP na posiedzeniu w dniu 21 lutego omawiał kwestie związane z funkcjonowaniem dystrybucji prasy, zapoznając się m.in. z aktualnymi działaniami dotyczącymi restrukturyzacji i funkcjonowania RUCH SA. Zarząd wysłuchał także informacji o stanie prac nad dyrektywą unijną dotyczącą praw autorskich, w tym prawa pokrewnego dla wydawców.

Zarząd przyjął także budżet Izby na rok bieżący, wskazując przy tej okazji na konieczność więcej ...

Spotkanie IWP z wiceministrem finansów w sprawie podatku VAT

W dniu 26 lutego przedstawiciele Izby Wydawców Prasy oraz Polskiej Izby Książki spotkali się z wiceministrem finansów odpowiedzialnym za kwestie podatkowe, Filipem Świtałą. Rozmowa dotyczyła głównie kwestii związanych z nowelizacją ustawy VAT.

W trakcie spotkania przedstawiciele wydawców ponownie przedstawili argumentację dotyczącą potrzeby utrzymania dotychczasowych stawek VAT dla prasy specjalistycznej, zwracając szczególnie uwagę na kwestie związane z problemami ekonomicznymi i społecznymi, więcej ...