Spotkanie dotyczące powołania europejskiej organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi 

4 lutego 2020 roku w Brukseli odbyło się, trzecie już, spotkanie dotyczące powołania europejskiego reprezentanta wydawców, który mógłby zarządzać prawami pokrewnymi wydawców prasy, nadanymi dyrektywą 2019/790/UE. W spotkaniu, którego organizatorami było PDLN oraz EPC i Izba Wydawców Prasy, udział wzięło prawie 50 reprezentantów krajowych organizacji zbiorowego zarządzania, stowarzyszeń wydawców a także kilku indywidualnych wydawców z Europy. W spotkaniach brał udział więcej ...

Trwają prace nad reformą ZKDP

Trwają prace nad reformą ZKDP i przekazywaniem działań związanych z kontrolą nakładu i dystrybucji do spółki Polskie Badania Czytelnictwa. Restrukturyzacja ma na celu zapewnienie kompleksowego badania i analiz rynku w zakresie nakładów, dystrybucji i czytelnictwa prasy, przy wykorzystaniu potencjału PBC.

Zarząd Izby Wydawców Prasy monitoruje proces restrukturyzacji, mając na uwadze szereg korzyści wynikających z połączenia struktur obydwu podmiotów, m.in. więcej ...

Posiedzenie komisji senackich w sprawie nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego

W Senacie jest obecnie procedowany projekt nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, zawierający m.in. projekt powołania wyspecjalizowanych sądów orzekających w sprawach ochrony i naruszenia praw własności intelektualnej. Prace parlamentu nad nowelizacją KPC m.in. są odpowiedzią na wieloletnie starania Izby Wydawców Prasy, dotyczące potrzeby powołania sądów własności intelektualnej. Na taką potrzebę wskazują zaskakujące – niejednokrotnie – wyroki zapadające w sprawach o naruszenie praw więcej ...

6 lutego odbyły się konsultacje podatkowe dla wydawców

W czwartek 6 lutego 2020 r., w Centrum Prasowym „Foksal” w Warszawie, odbyły się doroczne konsultacje podatkowe organizowane przez Izbę Wydawców Prasy. Zajęcia poprowadzili eksperci z renomowanej kancelarii prawnej MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy, mec. Janina Fornalik, mec. Anna Misiak oraz mec. Tomasz Michalik.

Konsultacje były poświęcone najnowszym zmianom w VAT i CIT, a także rozliczeniom PIT więcej ...

Z prac zarządu Izby Wydawców Prasy. Styczeń 2020 r.

W dniu 16 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu IWP. Jednym z poruszanych tematów była sytuacja na rynku kolportażu prasy. Gośćmi Zarządu Izby byli przedstawiciele firmy Garmond Press – prezes Jerzy Szmid i dyrektor handlowy Artur Owczarek.

W trakcie spotkania poruszano takie kwestie, jak: omówienie aktualnej sytuacji na rynku dystrybucji prasy, przewidywane zmiany w najbliższych latach; proponowane więcej ...

Informacja SDiW REPROPOL o stanie wypłat opłat reprograficznych za 2018 r.

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL zakończyłoi wypłatę opłat reprograficznych za 2018 rok. Dla przypomnienia: opłaty reprograficzne są rekompensatą dla twórców, artystów, producentów i wydawców za kopiowanie utworów w zakresie  dozwolonego użytku osobistego. Obowiązek rekompensaty nakłada na Polskę Dyrektywa UE nr 2001/29/WE o społeczeństwie informacyjnym.

W Polsce opłaty reprograficzne regulują art. 20 i 201 Ustawy o prawach autorskich więcej ...

Stanowisko IWP w sprawie projektu opodatkowania reklam suplementów diety

Izby Wydawców Prasy zajęła stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. W odpowiedzi na list Dariusza Poznańskiego, zastępcy Dyrektora Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny Ministerstwo Zdrowia wystosowano stanowisko ws. opodatkowania reklam suplementów diety.

Jak zwraca IWP uwagę, w odpowiedzi na pismo Ministerstwa Zdrowia, sprawa ma dla członków naszej organizacji – więcej ...

Z prac zarządu Izby Wydawców Prasy. Grudzień 2019

Zarząd IWP na posiedzeniu w dniu 28 listopada omawiał m.in. działania Izby na forum UE ws. dyrektywy o prawach pokrewnych. Omówiono także przebieg i ustalenia wrześniowego spotkania wydawców w Warszawie, na którym Izba przedstawiła projekt powołania europejskiej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, mającej też prowadzić rokowania z koncernami internetowymi oraz przebieg spotkania w Brukseli, będącego kontynuacją rozmów warszawskich. więcej ...

Spotkania EMMA w Brukseli. Listopad 2019

19 listopada w Brukseli odbyły się cykliczne spotkania EMMA – zespołów problemowych – Komisji ds. Prawnych i Komisji ds. Wydawniczych i Reklamowych a także  Posiedzenie Zarządu. Omawiano bieżące sprawy i zagadnienia lobbingowe a także działania, jakie należy podjąć w najbliższym czasie. Biuro EMMA przekazało także najnowsze informacje związane z interesującymi nas zagadnieniami.

Dyrektywa COPYRIGHT

Jak więcej ...

XLVI Zwyczajny Zjazd ZKDP odbędzie się 10 grudnia

Obrady XLVI Zwyczajnego Zjazdu ZKDP odbędą się 10 grudnia br. od godz. 10:30 w siedzibie związku przy ul. Foksal 3/5.

Tym, którzy nie będą mogli wziąć udziału w obradach osobiście, proponujemy zdalne uczestnictwo. Szczegółowe zasady zawarte są w Uchwale Zarządu ZKDP nr 21/2017 z dnia 21 września 2017 roku.

Planowany porządek obrad wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz ww.

Uchwała nr więcej ...

Rozmowy Izby w MNiSW nt. prasy fachowej

5 listopada br. prezes IWP Bogusław Chrabota i dyrektor Marek Frąckowiak spotkali się z  Jarosławem Gowinem, wicepremierem i ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Spotkanie dotyczyło problematyki czasopism branżowych i naukowych. Przedstawiciele Izby podnieśli kwestię wzrostu do 8% stawki VAT dla tej grupy pism, uzyskując deklarację wsparcia resortu nauki dla starań Izby o przywrócenie poprzedniej, 5-rocentowej stawki VAT dla tej więcej ...

Współpraca wydawców krajów UE ws. praw pokrewnych

Europejskie organizacje wydawców, z inicjatywy Izby Wydawców Prasy, zorganizowały 20 listopada w Brukseli kolejne spotkanie na temat prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji wydawców i organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z wielu krajów UE. Była to faktycznie kontynuacja dyskusji, o postępie prac implementacyjnych dotyczących Dyrektywy oraz możliwych wspólnych działaniach, rozpoczętej na spotkaniu wydawców z Grupy więcej ...

Spotkanie władz spółki RUCH SA z wydawcami prasy

Wydawcy – Członkowie IWP

W dniu 4 listopada odbyło się spotkanie władz RUCH SA z wydawcami prasy poświęcone przedstawieniu aktualnej sytuacji spółki. Drugiego dnia po spotkaniu, 6 listopada, RUCH rozesłał  komunikat prasowy, który przekazujemy w załączeniu. Izba otrzymała także pokazywaną w trakcie spotkania prezentację, którą – za zgodą RUCH SA – również przekazujemy wydawcom członkom IWP.

Prezentacja_RUCH_do_komunikatu_ze_spotkania_z_wydawcami

RUCH_komunikat_prasowy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kończy 29.11 nabór na programy na rok 2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje na swojej stronie internetowej o upływającym 29 listopada 2019 roku terminie składania wniosków w naborze na programy realizowane w 2020 r.

MKiDN w ramach ogłoszonego naboru uprościło procedurę naboru wniosków, zmodyfikowało formę prezentacji procedur, rozszerzyło też zakres programu Promesa MKiDN.

Wśród programów ogłoszonych przez ministerstwo są i takie w których m.in. beneficjentami mogą stać więcej ...

Opinia ws. zmiany stawek VAT na niektóre czasopisma z dniem 1 listopada 2019 r.

W związku z pytaniami jakie trafiają do IWP ze względu na wdrażane od 1 listopada 2019 roku zmiany stawek VAT i pojawiające się wątpliwości z wprowadzaniem do sprzedaży tytułów w październiku (przed zmianą stawek podatku), które powinny być sprzedawana nadal w listopadzie (po zmianie stawek) przesyłam Państwu podsumowanie dotychczas zebranych informacji w tym więcej ...

Zastosowanie stawki VAT dla czasopism specjalistycznych wprowadzonych do kolportażu przed 1 listopada 2019 r.

Zmiana stawek VAT na niektóre tytuły prasowe (objęte dotąd definicją prasy specjalistycznej) od dnia 1 listopada 2019 r. rodzi pytania o opodatkowanie  wydawnictw, które zostaną wprowadzone do dystrybucji w październiku 2019 r. (przed zmianą stawek podatku) i będą wciąż sprzedawane w listopadzie (po zmianie stawek).

W odróżnieniu od poprzedniej, kompleksowej zmiany stawek VAT na więcej ...

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 1 października 2019 r. odnoszący się do cookies

1 października 2019 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok mający istotne znaczenie dla wydawców. Wyrok zapadł w sprawie Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. przeciwko Planet49 GmbH (C-673/17), w którym odniósł się do kwestii stosowania plików cookies. Wyrok jest wynikiem zadanych przez Niemiecki Sąd Federalny pytań prejudycjalnych w sprawie, w której pozwana więcej ...

SN po stronie wydawców w sprawie Infor Biznes a Press-Service dotyczącej prawa cytatu

Cytowanie tekstów prasowych ma mieć twórczy element i nie może naruszać interesów twórców oraz szerzej właścicieli utworów – wynika z wyroku Sądu Najwyższego wydanego w piątek, 9 sierpnia. Chodzi o kopiowanie, a nawet w ocenie wydawców, podkradanie całych tekstów z gazet czy wydań elektronicznych pod płaszczykiem przeglądów prasy.

W załączniku zamieszczamy pełną notatkę (do pobrania) o wyroku Sądu Najwyższego na więcej ...

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Nowe stawki VAT od 1 listopada

Wydawcy – Członkowie IWP

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 lipca br. po posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, informujemy, że Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lipca skorygował proponowane przez Komisję terminy wejścia w życie nowych przepisów dotyczących VAT.

Uwzględniając częściowo argumenty przedsiębiorców, rząd a w ślad za tym Sejm, przesunął termin wejścia w więcej ...

Komunikat dla członków IWP: Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)

Jak informowaliśmy w komunikacie z dnia 4 lipca, zostały ponownie podjęte, i to w szybkim tempie, prace nad zamrożonym od kilku miesięcy projektem nowelizacji ustawy o VAT (pierwotnie ustawa miała być przyjęta w kwietniu i zacząć obowiązywać od 1 czerwca br.).

Po wznowieniu prac projekt nowelizacji był przedmiotem obrad sejmowej Komisji Finansów Publicznych i Budżetu w dniach 16 i 17 więcej ...