Promocja prasy w czasie pandemii

Rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa zmusza wszystkich wydawców do zmiany strategii i modelu biznesowego, bo – co podkreślił prezes IWP w swoim apelu, opublikowanym przed kilku dniami – rola prasy jest w tej chwili nie do przecenienia. Wszyscy musimy zadbać o to, aby pomimo trudności dostarczać czytelnikom wiarygodnych informacji.

Wielu wydawców prowadzi już kampanie mające na celu ugruntowanie przekonania, że więcej ...

Matryca VAT i obowiązek podatkowy

Przedstawiamy uwagi odnoszące się do wprowadzenia tzw. matrycy stawek VAT oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla wydawców prasy. Uwagi te przygotowano we współpracy z kancelarią podatkową MDDP.

Chcemy zwrócić uwagę, że – jak wynika z projektu tzw. specustawy w tej części w jakiej odnosi się ona do rozliczeń w zakresie podatku VAT – wejście w więcej ...

Webinarium MDDP – nowe rozwiązania w czasie kryzysu – wtorek 24 marca, godz. o 14.00

Kancelaria podatkowa MDDP organizuje w dniu jutrzejszym (wtorek, 24 marca, godz. 14.00) webinarium, podczas którego eksperci omówią najnowszy pakiet propozycji rządowych mających na celu wsparcie przedsiębiorców w czasie epidemii, a także te narzędzia i instrumenty prawne, które są dostępne w obecnie obowiązujących regulacjach.
Kancelaria MDDP doskonale znana jest wydawcom z corocznych szkoleń podatkowych organizowanych przez IWP, od lat także służy więcej ...

Informacje dla Wydawców – Członków IWP

Zbiorcza informacja o niektórych działaniach Izby mających na celu zmniejszenie zakłóceń w dostawach prasy w okresie zagrożenia epidemią i epidemii koronawirusa.

  1. W okresie przed 13 marca, wobec prawdopodobieństwa wprowadzenia w Polsce zarządzeń związanych z zagrożeniem koronawirusem, Izba poprzez europejskie organizacje zebrała informacje o możliwych ograniczeniach w dostawach prasy w krajach UE. Według uzyskanych informacji nigdzie, nawet we Włoszech, takich ograniczeń więcej ...

Programy pomocy dla twórców i ludzi kultury

W serwisie internetowym MKiDN można znaleźć informacje o programach pomocy dla twórców i ludzi kultury. Polecamy je, zachęcając do analizy i wykorzystania  – być może okażą się przydatne dla dziennikarzy i innych pracowników i współpracowników wydawnictw.

https://www.gov.pl/web/kultura/mkidn-tarcza-antykryzysowa-obejmie-ludzi-i-instytucje-kultury

https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow

Komunikat IWP dla wydawców i kolporterów ws. sprzedaży prasy w centrach handlowych

Wydawcy Prasy – Członkowie IWP Dystrybutorzy Prasy

Izba Wydawców Prasy otrzymała informacje, że wejście w życie rozporządzenia o stanie zagrożenia epidemicznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 13 marca 2020 roku) spowodowało zakłócenia w sprzedaży prasy w galeriach handlowych. Niewłaściwa interpretacja zapisów rozporządzenia odnoszących więcej ...

Z posiedzenia Zarządu IWP. Luty 2020

Na swoim posiedzeniu 28 lutego Zarząd IWP omawiał restrukturyzację ZKDP i PBC. Gośćmi Zarządu Izby byli prezes ZKDP Renata Krzewska i prezes PBC Waldemar Izdebski, którzy przedstawili prezentację ukazująca stan i planowane kierunki prac nad restrukturyzacją i połączeniem ZKDP i PBC – materiał w załączeniu. Zarząd Izby pozytywnie ocenił przedstawione dokumenty i planowany ogólny kierunek zmian PBC zmierzających do utworzenia więcej ...

Projekt rozporządzenia ePrivacy wciąż procedowany

Od ponad 3 lat Rada Europejska pracuje nad wypracowaniem stanowiska w sprawie projektu rozporządzenia ePriavcy, które zawiera – zgodnie z projektem KE oraz stanowiskiem PE – bardzo niebezpieczne zapisy, które mogą znacznie utrudnić, o ile wręcz nie uniemożliwić, prowadzenia przez wydawców działań w internecie.

Chodzi o możliwość stosowania plików cookies. Regulacja wprowadza bardzo restrykcyjne rozwiązania i obowiązek uzyskania wyraźnej zgody więcej ...

Najważniejsze sprawy na poziomie UE – spotkanie z Margrethe Vestager, wiceprzewodniczącą KE

Z punktu widzenia wydawców prasy do najważniejszych spraw obecnie procedowanych na poziomie UE należą: projekt rozporządzenia ePrivacy, implementacja dyrektywy 2019/790/UE (prawo pokrewne – powołanie europejskiego OZZ), planowane wprowadzenie regulacji dotyczących mega platform oraz Digital Service Act. Te sprawy były przedmiotem rozmów podczas spotkania z wiceprzewodniczącą KE – Margarethe Vestager, które odbyło się 24.02 w Brukseli. Izbę reprezentowali Wiesław Podkański oraz więcej ...

Uzasadnienie wyroku SN w sprawie Infor Biznes vs. PRESS-SERVICE Monitoring Mediów

Po ponad 6 miesiącach oczekiwania, Sąd Najwyższy wydał pisemne uzasadnienie orzeczenia z 9 sierpnia 2019 r. w sprawie z powództwa Infor Biznes sp. z o.o. przeciwko poznańskiej firmie świadczącej usługi z zakresu monitoringu mediów – PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

Po dwóch wyrokach Sądu Okręgowego oraz dwóch Sądu Apelacyjnego, które oddalały powództwo, wydawca „Dziennika Gazety Prawnej” złożył kasację do Sądu Najwyższego, który więcej ...

Spotkanie dotyczące powołania europejskiej organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi 

4 lutego 2020 roku w Brukseli odbyło się, trzecie już, spotkanie dotyczące powołania europejskiego reprezentanta wydawców, który mógłby zarządzać prawami pokrewnymi wydawców prasy, nadanymi dyrektywą 2019/790/UE. W spotkaniu, którego organizatorami było PDLN oraz EPC i Izba Wydawców Prasy, udział wzięło prawie 50 reprezentantów krajowych organizacji zbiorowego zarządzania, stowarzyszeń wydawców a także kilku indywidualnych wydawców z Europy. W spotkaniach brał udział więcej ...

Trwają prace nad reformą ZKDP

Trwają prace nad reformą ZKDP i przekazywaniem działań związanych z kontrolą nakładu i dystrybucji do spółki Polskie Badania Czytelnictwa. Restrukturyzacja ma na celu zapewnienie kompleksowego badania i analiz rynku w zakresie nakładów, dystrybucji i czytelnictwa prasy, przy wykorzystaniu potencjału PBC.

Zarząd Izby Wydawców Prasy monitoruje proces restrukturyzacji, mając na uwadze szereg korzyści wynikających z połączenia struktur obydwu podmiotów, m.in. więcej ...

Posiedzenie komisji senackich w sprawie nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego

W Senacie jest obecnie procedowany projekt nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, zawierający m.in. projekt powołania wyspecjalizowanych sądów orzekających w sprawach ochrony i naruszenia praw własności intelektualnej. Prace parlamentu nad nowelizacją KPC m.in. są odpowiedzią na wieloletnie starania Izby Wydawców Prasy, dotyczące potrzeby powołania sądów własności intelektualnej. Na taką potrzebę wskazują zaskakujące – niejednokrotnie – wyroki zapadające w sprawach o naruszenie praw więcej ...

6 lutego odbyły się konsultacje podatkowe dla wydawców

W czwartek 6 lutego 2020 r., w Centrum Prasowym „Foksal” w Warszawie, odbyły się doroczne konsultacje podatkowe organizowane przez Izbę Wydawców Prasy. Zajęcia poprowadzili eksperci z renomowanej kancelarii prawnej MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy, mec. Janina Fornalik, mec. Anna Misiak oraz mec. Tomasz Michalik.

Konsultacje były poświęcone najnowszym zmianom w VAT i CIT, a także rozliczeniom PIT więcej ...

Z prac zarządu Izby Wydawców Prasy. Styczeń 2020 r.

W dniu 16 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu IWP. Jednym z poruszanych tematów była sytuacja na rynku kolportażu prasy. Gośćmi Zarządu Izby byli przedstawiciele firmy Garmond Press – prezes Jerzy Szmid i dyrektor handlowy Artur Owczarek.

W trakcie spotkania poruszano takie kwestie, jak: omówienie aktualnej sytuacji na rynku dystrybucji prasy, przewidywane zmiany w najbliższych latach; proponowane więcej ...

Informacja SDiW REPROPOL o stanie wypłat opłat reprograficznych za 2018 r.

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL zakończyłoi wypłatę opłat reprograficznych za 2018 rok. Dla przypomnienia: opłaty reprograficzne są rekompensatą dla twórców, artystów, producentów i wydawców za kopiowanie utworów w zakresie  dozwolonego użytku osobistego. Obowiązek rekompensaty nakłada na Polskę Dyrektywa UE nr 2001/29/WE o społeczeństwie informacyjnym.

W Polsce opłaty reprograficzne regulują art. 20 i 201 Ustawy o prawach autorskich więcej ...

Stanowisko IWP w sprawie projektu opodatkowania reklam suplementów diety

Izby Wydawców Prasy zajęła stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. W odpowiedzi na list Dariusza Poznańskiego, zastępcy Dyrektora Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny Ministerstwo Zdrowia wystosowano stanowisko ws. opodatkowania reklam suplementów diety.

Jak zwraca IWP uwagę, w odpowiedzi na pismo Ministerstwa Zdrowia, sprawa ma dla członków naszej organizacji – więcej ...

Z prac zarządu Izby Wydawców Prasy. Grudzień 2019

Zarząd IWP na posiedzeniu w dniu 28 listopada omawiał m.in. działania Izby na forum UE ws. dyrektywy o prawach pokrewnych. Omówiono także przebieg i ustalenia wrześniowego spotkania wydawców w Warszawie, na którym Izba przedstawiła projekt powołania europejskiej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, mającej też prowadzić rokowania z koncernami internetowymi oraz przebieg spotkania w Brukseli, będącego kontynuacją rozmów warszawskich. więcej ...

Spotkania EMMA w Brukseli. Listopad 2019

19 listopada w Brukseli odbyły się cykliczne spotkania EMMA – zespołów problemowych – Komisji ds. Prawnych i Komisji ds. Wydawniczych i Reklamowych a także  Posiedzenie Zarządu. Omawiano bieżące sprawy i zagadnienia lobbingowe a także działania, jakie należy podjąć w najbliższym czasie. Biuro EMMA przekazało także najnowsze informacje związane z interesującymi nas zagadnieniami.

Dyrektywa COPYRIGHT

Jak więcej ...

XLVI Zwyczajny Zjazd ZKDP odbędzie się 10 grudnia

Obrady XLVI Zwyczajnego Zjazdu ZKDP odbędą się 10 grudnia br. od godz. 10:30 w siedzibie związku przy ul. Foksal 3/5.

Tym, którzy nie będą mogli wziąć udziału w obradach osobiście, proponujemy zdalne uczestnictwo. Szczegółowe zasady zawarte są w Uchwale Zarządu ZKDP nr 21/2017 z dnia 21 września 2017 roku.

Planowany porządek obrad wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz ww.

Uchwała nr więcej ...