Statut Izby Wydawców Prasy

Statut uchwalony przez  XXVI Walne Zgromadzenie IWP w dniu 13 czerwca 2018 r.   STATUT Izby Wydawców Prasy   Rozdział I Postanowienia ogólne
  • 1
Izba Wydawców Prasy, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów z zakresie prowadzonej przez nie działalności wydawniczej. Przez tę działalność rozumiana jest działalność prasowa polegająca więcej ...