Ustawa i rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki ws. obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych

Ustawa z 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz

zasad i trybu ich przekazywania (Dz. U. Nr 29, poz. 161, z 1999 r. Nr 50, poz. 513).

 tekst ustawy więcej ...

Informacje o ISSN

Biblioteka Narodowa od 1977 roku bierze udzial w miedzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciaglych, nadajac numery ISSN identyfikujace polskie czasopisma.
Szczególowe informacje na temat formalnosci zwiazanych z rejestracja czasopisma mozna uzyskac w Narodowym Osrodku ISSN:
tel. (0-22) 608-2407, faks (0-22) 825-5729,
email: bnissn@bn.org.pl
http://www.bn.org.pl/index.php?id=7&issn
ISSN International Centre (Miedzynarodowy Osrodek ISSN)

Od 1993 roku Biblioteka Narodowa prowadzi równiez Krajowe Biuro ISBN, więcej ...