VAT – okres przejściowy dla książek do 30.04.2011 – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

W związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów § 36 i 38 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w dziale podatki (ostatnie zmiany) zostały zawarte wyjaśnienia MF w tym zakresie.
Dokument ten załączamy poniżej.

 wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

VAT i PKWiU od 2011 – zasady wprowadzania tytułów do kolportażu

Przedstawione przez rząd projekty nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przyjmują wzrost stawek VAT dla książki i prasy specjalistycznej z 0 do 5% oraz 1% wzrost dla innych produktów i usług, w tym prasy z 7 do 8% i 22 do 23%, z utrzymaniem obowiązujących definicji.

Od 1 stycznia 2011 roku wchodzi też w życie nowe grupowanie PKWiU, więcej ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie ws. niektórych przepisów ustawy VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (z dnia 24 kwietnia 2004 r.) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku VAT (dot. m.in. „0” stawki VAT na książki i prasę specjalistyczną).

Tekst rozporządzenia zmieniającego

Tekst rozporządzenia zmienianego

Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.04.2004 r. ws. przepisów przejściowych do ustawy o VAT

Ukazały się rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie przepisów przejściowych do nowej ustawy o VAT

Poniżej fragment. Pełne teksty rozporządzeń dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia  27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Rozdział 15

Przepisy przejściowe więcej ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r.

W Dzienniku Ustaw nr 224 pod poz. 2229 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Rozporządzenie to m.in. określa, iż obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do:

  1. sprzedaży w kraju:
  1. książek (PKWiU ex 22.11) – z wyłączeniem więcej ...